Loading...
of
Heb je nog geen account?
Maak een nieuwe aan.

Wondervol

Om ludiek glimmerend ♡·be·levend, ♡·ver·lievend Ꮛ ♡·ver·lichtend te ♡·ver·binden. Samen ont·dekkend hoe dat voelt, verschilt Ꮛ duurzamer kan.

Volgen
Niet beschikbaar

Utrecht

Niet beschikbaar

Evenementen van Wondervol

Thursday, 05 Sep. om 19:15
Freedive: Meditative Breath Play
Freedive Community
Adem Sensualiteit Authentic Relating
Saturday, 21 Sep. om 14:00
Freedive: Taste Feest - Proef, dans en duik je mee?
Freedive Community
Conscious Sexuality Verbinding Gatherings
“Zet je wondervol mee in 't licht Ꮛ leven, je eigen, ·aardige Ꮛ ·wijze ♡?”

Over de organisatie

Wonder·volle jij, ver·licht Ꮛ ver·lief je mee je eigen, ·aardige Ꮛ ·wijze ♡? In bewust ludieke ♡·be·levingen en ·reflecties; met velen, of op verzoek 1·op·1? Meer weten? Lees dan lekker verder! Een beetje, of veel, net waar je zin in hebt en je coeuriositeit je nu naar toe leidt.

⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆
In een notendop, gezegd door anderen:
✧ "Samen stoeien en bloeien met compassie Ꮛ wonderlijke speelse echtheid"
✧ "Wat een feest: vrijheid en veiligheid om te werken aan eigen doelen en lekker te spelen."
✧ “Dit voelde als thuiskomen en pure vreugde!”

⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆

Merry meet en welkom bij mijn ♡·be·leving en ♡·reflectie playground! Helemaal als ook jij meer levens·plezier en grotere zingeving vindt in hoog·bewuste en ♡·volle holistische zelf·groei en ver·binding! En ook met de bewuste strategische bijbehorende 'long games'; de levens·spellen die je extra fijne betekenis, houvast, wel·zijn, en heerlijk uitvergrote gevoelens van meer vredigheid en liefde opleveren!

Als het je past staat Wondervol je hier graag in bij, in het verder ont·dekken en (h)erkennen van wie jij in je 'coeur' én daaromheen inmiddels allemaal bent; en wordt in je (on)bewust (on)aangepaste ontwikkelingen.

Serieus samen·spelend op holistische, gevorderde, 'intersectionele', en bovenal ‘ver·lichtende’ niveaus; extra veel plaats makend en space holdend voor jouw gehele zijn. In vele vormen en dimensies en passend bij wat jij nodig hebt, en fijn vind, op dat moment. Immer zo liefdevol luchtig, speels, imaginatief, wijs·compassievol, reflecterend, synergerend en glimmerend als mogelijk...

Voel je al zin om je eigen, ·aardige Ꮛ ·wijze ♡ nog verder te ver·kennen, ·lieven Ꮛ ·lichten?
✧✧ C♡eurieus Ꮛ wonderlijk·realistisch glimmeren, kijken, ont·moeten Ꮛ ver·binden?
✧✧✧ C♡eurageous ♡♡·kracht ver·held·erend, (h)erkennend Ꮛ onder·steunend?
✧✧✧✧ C♡eurant je volledige actuele zelf syntheserend, synergerend Ꮛ groeiend?

Als je het voelt ont·moet ik je graag, en maak ik met jou samen ludiek fijnere ruimte voor bijzondere ♡·, humaniteit· en levens·be·leving! In een van mijn events; of via nog dieper en verder gaande bijpassende counseling en/of therapie. En als je nog wat meer wilt lezen, lees dan vooral hier verder! Vanwege een tijdelijk ontbrekende hoofd·site volgt hieronder een stuk over Wondervol, en daaronder over het ♡ erachter, Araceli Thomas, en de geboden encoeuragement erbij.

⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆

Over Wondervol:
Ludiek zin·gevend en ·voelend. Samen en alleen. Inwaards en uitwaards. Zelf· en ander(s)·verbindend. En steeds meer onszelf heerlijk uitdagend om dieper·, breder·, hoger· en heelheid·bewust te worden, zover als je maar wilt. Voor Wondervol is weinig daarin te gek, zolang we ons ♡ en compassie als basis houden. Ook vanwege een bijzonder brede achter· en onder·grond van Araceli; en heerlijk stevige coeuriositeit, leer·honger, en zekere lol in complexe intensiteit.

Bewegend van je takken en je opkomende en volle vruchten tot in je wortels. Tot aan al wat al van je af viel, in normale natuurlijkheid, in (on)geluktheid, en ook al hetgeen zo anders ging en ontwikkelde dan gehoopt en verwacht. Al wat je heel significant mee·vormde, en nog steeds op complexe welhaast onafhankelijke wijzen vormt, tot wie je nu bent; en wie je nog verder wordt. Al wat nog steeds meebepaalt en kleurt, wat op dit moment je werkelijk passende opties zijn...

Een van de significantste intenties en woord·spellen hierin draait om het veelzijdige ‘(zelf·)ver·lichting’. Staande voor een hoop mooie en betekenis· en wonder·volle richtingen en zelf·ontwikkel·nuances. Zoals de 'glimmers' en voelbare en zichtbare glans en licht die we samen in onszelf, en in anderen, kunnen opwekken. Voor steeds meer opgedane (eigen·)♡·wijsheid en bewust ontwikkelde vaardigheden in compassie en liefde. En natuurlijk het allergrootste spirituele en meerdere levens omspannende ♡·ont·wikkel·pad...

Waarbij allerlei soorten glimmers lustig en bewust groots worden ingezet en samen verzorgd, daar deze momenten tegenwicht bieden en soort van het tegenovergestelde zijn van de triggers die ook bij ons en ons leven horen. Momenten van innerlijk gevoelde flow, zachtheid, kalmte, vrede en veiligheid. En daarmee ook potentieel de meest optimale staat van zelf· en ander·ver·bondenheid en fijnere en veiligere zelf·ont·wikkeling.

Dit kan samen met lekker veel, op een varieteit van manieren, of 1·op·1. Waarbij we ons best doen om dit te bereiken middels extra (zelf·)compassie·volle, wonderlijk·voelende en slim toegepaste ‘(zelf·)synergie’. (Oftewel, de kracht van samen·werking·voordeel: 1+1=3) Extra versterkt doordat een bewust voorop gezette coeurieuse beginners·mind, speelsheid, verbeelding en creativiteit de staten van glimmers, synergie en gevoelens van lichtheid in het hier en nu bijzonder goed en lang kunnen activeren.

Met naast grotere held·erheid en fijnere gevoelens over wie je nu bent en wordt als bewuste bijvangst: de vervulling van je dieper gelegen innerlijke (kind)behoeften én potentiele mee·heling van die delen; je daardoor meer innerlijke liefde, kracht en zekerheid kunt voelen in het moment en dat als ijkpunt kunt gebruiken om jezelf verder te ont·wikkellen; en je steeds duidelijker hebt wat je te doen hebt als je je volle potentie en zelf·transcendentie wilt bereiken en daar ook fijner in wilt verblijven.

En ook zeker niet onbelangrijk of het minste: dat je daarbij in het hier en nu steeds meer werkelijk passende, praktische en fijnere tools samen kunt ontdekken en uitproberen, die je kunnen steunen en voeden in je je steeds verder gevorderde heel·heid en balans; en natuurlijk wanneer het leven en je zelf·georganiseerde stappen onverhoopt weer zwaar(der) gaan.

Lekker groots veel dus. Net als jij en je leven dat zelf bent: ‘big, messy, gigantic, spectacular Ꮛ wondervol’. Iets wat bij veel andere hulp·verleners en ook in je eigen leven vaak (on)bewust teruggebracht wordt naar kleine onderdelen en behapbaarheid; en waarvan Wondervol heel sterk gelooft dat juist ook het af en toe kijken en be·leven van de enorme heel·heid en bijzonderheid er van, heel erg veel goeds en wonderlijks teweeg kan brengen en helpen.

⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆

Over mij, Araceli Thomas, en mijn geboden enc♡euragement:

Ik voel me vaak iets verliefd op wonder·volle, eigen·zinnige mooierds die bewust open· en groot·♡·ig, gedreven en met zekere relaxedheid en speelsheid ruimte maken, om zichzelf en anderen anders te leren begrijpen en omarmen. Helemaal als ze zich ook veel·zijdig blijven verfijnen; held·er hebbend dat onze betere wereld in en met onze hele zelf begint. En ook dat ‘glimmers’, ‘zelf·ver·lichting’ en ‘zelf·transcendentie’ er heel erg toe doen in een leven waarin we voluit en als onze beste zelf willen staan.

Fascinerende en wonder·volle instellingen en krachtige potenties, vind ik! Voor het fijner kunnen zijn, omarmen, mee·veren en groeien in al wat is. Voor een gezondere en duurzamere organisatie van onze eigen ♡·volle humaniteit en realiteit. En met als fijne bijkomstigheid versterkte liefde, plezier, geluk, vredigheid en passievolle levendigheid.

Ondersteunende verlichting en enc♡euragement waardig wat mij betreft in zowel behapbare als bijzonder grote vormen! Omdat deze uit nood en passie geboren ont·wikkel·paden naast al het moois ook met vlagen heel uitdagend, complex, intens en eenzaam kunnen zijn.

Helemaal als er net te onbekende en uitdagende paden bewandeld en gebaand moeten worden. En ook als er weer eens iets intens loskomt waardoor we weer stevig hebben te reflecteren wat er wel en niet klopt. Met helaas in de praktijk veel te weinig of beperkte houvast…

Fijnere holistische referentie·kaders met ver·held·erende, wonderlijk·realistische en wijs·compassievolle inslag is dan ook wat ik je bied; in ♡·be·levingen waar je veiliger je authentieke zelf mag zijn en ont·wikkelen; en speels je nieuwste inzichten en diepere intimiteit met het leven kunt oefenen en integreren. En ook middels complementaire 'Woei, ik groei'·ondersteuning. Zoals:

✧ 'C♡eur·ver·held·ering', speciaal om je c♡eurageous zelf·groei te sterken m.b.v. speels·realistische ‘archetypische’ zicht op je behoeften, motivaties, noden Ꮛ effectiviteit;

✧ 'C♡eur·synthese', waarin we je integrale eigen·wijsheid, ·identiteit Ꮛ ·groei anders en geheler bekijken, om er fijner Ꮛ voordeliger mee te kunnen samen·werken;

✧ 'de Theorie van Positieve Desintegratie' en andere humanistisch·psychologische zelf·groei·theorieën, waarin we fijn zin· Ꮛ hoop·gevend je intense ontwikkeling, zelf·conflicten Ꮛ ·herstel humaner Ꮛ passender meer·lagig bezien;

✧ 'Eenzijdige Relatie·verbetering' en/of incidenteel ook 'Water Flow', om ook therapeutisch je beter bekeken conflicten en oude pijnen te verzachten.

Zit er iets tussen dat bij je past en je graag verder met mij verkent? Ik hoor graag van je!

Met hartelijke groet,

Araceli Thomas,
♡·waarheid· Ꮛ ♡·play space holder Ꮛ designer, counselor/ therapeut, en professionele ervaringsdeskundige in overwegend fijn, zelf·realiserend, ·ver·lichtend en ·transcenderend leven mét véél 'tegenwind' en intersectionele uitdagingen.

(Denk heel andere levensloop en levensdoelen dan de gemiddelde mens; andere multi·culturele achtergrond; andere neurologie dan ‘de normaal’ (zowel aangeboren als tijdens mijn leven ontwikkeld); andere gender·ervaring en ·be·leving; andere hoger·bewuste relatie·voering en ·doelen; single ouderschap van twee net zo anders·normale tieners; verregaande zelf·standig ondernemerschap; en chronische uitdagingen vanwege nu al per ongeluk een te lang te zwaar belast leven.)

Kortom ik biedt je een flink ver·, diep·, hoog·, breed· en zeer bewust liefde· en compassie·vol ontwikkelde anders·zijn. Een die ongetwijfeld soms ook wat bevreemdend over kan komen, omdat dat nu eenmaal is wat anders zijn en (moeten) doen met zich mee brengt. En die juist op heel veel belangrijke punten ook weer vrij potentieel, krachtig en stevig is inmiddels vanwege het kennen van veel meer zijns·vormen en levenspaden dan veel anderen.

Waardoor ik veel makkelijker, accepterender, normalisender en meer met je mee kan kijken naar je eigen ‘big, messy, gigantic, spectacular Ꮛ wondervol’ anders·zijn en leven; en je juist hierdoor op anders·significante stukken fijnere aanwijzingen en lessen kan bieden; en daarmee ook jouw mix hierin zo positief, realistisch en empathischer als mogelijk kan mee·bekijken, onder·steunen, en sterker helpen te (her·)ver·binden met jouw wereld en doelen.

Ps. Mijn Wondervol·website en verdere toelichting over wat ik biedt en nog meer ben is momenteel helaas offline wegens grootschalig redesign. Wel kun je me eventueel onderzoeken en een stukje verder leren kennen via LinkedIn, mail en/of live!

Lees meer

Dit zeggen anderen over
Wondervol

 • Paul Adriaanse
  Freedive: Conscious Impact Play - dagworkshop ♡

  Een heerlijke, speelse en verbonden dag!

  Lees meer
  24 June 2024 om 11:36
 • L. Van Ewijk
  Play & Freedive Utrecht: Open Play!ground

  Weer een heerlijke ervaring. Met wat glimmers.

  Lees meer
  20 May 2024 om 13:41
 • Luc Van Ewijk
  Play & Freedive Utrecht: Open Play!ground op zondag (is jarig! ♡)

  Lekker gespeeld. Ook een paar sparks goede ervaring.

  Lees meer
  08 April 2024 om 09:48
 • Luc Van Ewijk
  Freedive | Conscious Impact Play - dagworkshop ♡

  Geweldig geen idee dat ik kinky zo leuk vond. Mooi uitdagende oefeningen en je bepaalt zelf hoever je wilt gaan.

  Lees meer
  15 January 2024 om 17:38
 • Paulina
  Freedive | Conscious Impact Play - dagworkshop ♡

  2e keer dat ik mee deed aan de conscious impact play en weer en fantastische tijd gehad, deze keer ook nog wat leuke mensen uitgenodigd om ook mee te spelen. Araceli creëert een true safe(r) space die het fundament legt om heel bewust bezig te gaan met impact. Dat maakt het fijn voor beginners, maar net zo leuk voor iemand die al langer met kïnk bezig is. Robert’s ervaring in de scène, kunde en ook weer speelse attitude maakt dat je gelijk een deep dive krijgt en meerdere aspecten van wat impact play is mag ervaren. En dat is zó leuk kan ik je zeggen! Bedankt beiden, jullie zijn toppers!

  Lees meer
  15 January 2024 om 11:45
 • Alberto Costa
  Freedive | Conscious Impact Play - dagworkshop ♡

  Absoluut een aanrader! Hele fijne mensen en een hele fijne organisatie! Doe jezelf een plezier en kom ook een keertje langs bij een van hun events. 😉

  Lees meer
  14 January 2024 om 11:46
 • Pieter
  Play! Utrecht | Dia de Muertos: viering van leven, dood Ꮛ liefde

  Een fijne avond waarin de aandacht ging naar de mooie herinneringen terwijl er toch ook ruimte bleef voor het verdriet. Mooie werkvormen om samen stil te staan bij de dood, leven en de liefde. Leuk om meer te horen, te zien en te proeven over de Mexicaanse invulling van de dag van de doden. De avond werd goed begeleidt en ik ging met een warm en energiek gevoel naar huis.

  Lees meer
  04 November 2023 om 12:20
 • Sophia
  Play! Utrecht | Dia de Muertos: viering van leven, dood Ꮛ liefde

  Fijne open sfeer, ik voel me geïnspireerd om meer rituelen en tradities te integreren in mijn leven. <3

  Lees meer
  03 November 2023 om 21:29
 • Kei Peitz
  Play! Utrecht | Dia de Muertos: viering van leven, dood Ꮛ liefde

  Het thema dood was voor mij altijd een moeilijk thema. Sinds mijn vroege kindertijd ben ik bang voor begraafsplaatsen en ook in rouwverwerking ben ik best slecht.

  Ik twijfelde om naar dit evenement te gaan, maar ben nu blij dat ik de beslissing heb genomen. Op respectvolle en veilige manier wordt omgegaan met het onderwerp.

  Naast personelijke verhalen en ervaringen staat de Dia de Muertos centraal en heb ik zeker veel geleerd over de tradities en belevingen hier omheen. Ook het nadenken over verschillende manieren van rouw wordt hierdoor bevordert.

  Oh ja, de chocomelk en het Pan de Muerto waren erg lekker!

  Lees meer
  03 November 2023 om 10:57
 • Alice
  PLAY! & Freedive Utrecht | Open Play!ground

  Helaas nog te onervaren begeleiding om dit een avond te maken waar ik wilde blijven… Fijn en goed space holden en een veilige plek maken is lastig en lukte helaas heel erg niet.

  Lees meer
  07 October 2023 om 11:50
  Reactie van organisatie

  Beste Alice,
  Ik blijf het vervelend vinden dat dit je ervaring was. En dat ik eerder niet wist hoe dit te bespreken. Nu ik ineens ontdek dat ik wél kan antwoorden op reviews deel ik graag nog dit: we spraken helaas nauwelijks, anders dan dat ik vlak voor je vertrok nog snel bij je incheckte, en te horen kreeg dat je goed genoeg naar huis toe ging ondanks vroeg vertrek.

  Hierdoor gis ik nog helaas over wat hier loskwam. Wel snap ik dat het waarschijnlijk gestapeld niet goed voelde; waarschijnlijk bij de open inloop en de 10 meegemaakte minuten van de workshop. Iets o.a. met mijn consent-vraag en bijbehorend groepsoverleg over of ik foto's mocht maken? En wellicht met de verrassend grote groep aanwezigen? Of met de kleine vertraging die we die avond hadden i.v.m. wat pech?

  Naar in elk geval dat het zo onveilig overkwam! En jammer dat ik het niet ter plekke, of daarna, voor je heb kunnen herstellen. Bij gezamenlijk overleg en herstel van de co-creatieve safe(r) space was nog heel wat mogelijk geweest. Waaronder bijv. volledig afzien van foto's maken (wat ik ook deed naar aanleiding van het overleg), of zelfs genoegdoening.

  Met blijvende spijt en medeleven,
  Araceli

  Lees meer
 • Marit
  PLAY! & Freedive Utrecht | Open Play!ground

  Wat een feest om naar deze avond te kunnen gaan. Vrijheid en veiligheid om te werken aan je eigen doelen of gewoon lekker te spelen. Heerlijk gerold, gebouwd, gevolleybald met een ballon, gedanst en geknuffeld. Zeker niet mijn laatste open playground.

  Lees meer
  11 September 2023 om 12:16
 • Casey Hofland
  PLAY! & Freedive | Open Play!ground

  Het maakte een hoop bij mij los en ben er zelfverzekerder van geworden, ontzettend fijne workshop ^_^ niet mijn eerste ook!

  Lees meer
  17 June 2023 om 11:32
 • Peter Van der Veeken
  Freedive: Conscious Impact Play

  Hele fijne workshop! Veel geleerd, veel gelachen. Was een prachtige mix van veilig voelen in de space, hands on dingen leren, en plezier hebben!

  Lees meer
  23 April 2023 om 10:32

Deze organisaties vind je misschien ook interessant

Freedive creëert avontuurlijke en verdiepende plekken en events voor mensen die bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling en groei.
Een community voor mensen die willen voelen dat ze leven! In verbinding, speelsheid, diepgang en ontspanning. Samen. Feel free & come as you are.
Ecstatic Dance Conscious Dance
Every Friday evening we come to deepen our dance, connect and transform in a safe space for all. Always tickets at the door (€24 CASH ONLY)
Play Utrecht organiseert workshops, cursussen en reeksen op het gebied van meditatie, dans, lichaamswerk, ademwerk, tantra, masage en nog veel meer.
Made with ♥ Copyright 2024 hipsy.nl

Reviews van Wondervol

Paul Adriaanse
Freedive: Conscious Impact Play - dagworkshop ♡

Een heerlijke, speelse en verbonden dag!

Lees meer
24 June 2024 om 11:36
L. Van Ewijk
Play & Freedive Utrecht: Open Play!ground

Weer een heerlijke ervaring. Met wat glimmers.

Lees meer
20 May 2024 om 13:41
Luc Van Ewijk
Play & Freedive Utrecht: Open Play!ground op zondag (is jarig! ♡)

Lekker gespeeld. Ook een paar sparks goede ervaring.

Lees meer
08 April 2024 om 09:48
Luc Van Ewijk
Freedive | Conscious Impact Play - dagworkshop ♡

Geweldig geen idee dat ik kinky zo leuk vond. Mooi uitdagende oefeningen en je bepaalt zelf hoever je wilt gaan.

Lees meer
15 January 2024 om 17:38
Paulina
Freedive | Conscious Impact Play - dagworkshop ♡

2e keer dat ik mee deed aan de conscious impact play en weer en fantastische tijd gehad, deze keer ook nog wat leuke mensen uitgenodigd om ook mee te spelen. Araceli creëert een true safe(r) space die het fundament legt om heel bewust bezig te gaan met impact. Dat maakt het fijn voor beginners, maar net zo leuk voor iemand die al langer met kïnk bezig is. Robert’s ervaring in de scène, kunde en ook weer speelse attitude maakt dat je gelijk een deep dive krijgt en meerdere aspecten van wat impact play is mag ervaren. En dat is zó leuk kan ik je zeggen! Bedankt beiden, jullie zijn toppers!

Lees meer
15 January 2024 om 11:45
Alberto Costa
Freedive | Conscious Impact Play - dagworkshop ♡

Absoluut een aanrader! Hele fijne mensen en een hele fijne organisatie! Doe jezelf een plezier en kom ook een keertje langs bij een van hun events. 😉

Lees meer
14 January 2024 om 11:46
Pieter
Play! Utrecht | Dia de Muertos: viering van leven, dood Ꮛ liefde

Een fijne avond waarin de aandacht ging naar de mooie herinneringen terwijl er toch ook ruimte bleef voor het verdriet. Mooie werkvormen om samen stil te staan bij de dood, leven en de liefde. Leuk om meer te horen, te zien en te proeven over de Mexicaanse invulling van de dag van de doden. De avond werd goed begeleidt en ik ging met een warm en energiek gevoel naar huis.

Lees meer
04 November 2023 om 12:20
Sophia
Play! Utrecht | Dia de Muertos: viering van leven, dood Ꮛ liefde

Fijne open sfeer, ik voel me geïnspireerd om meer rituelen en tradities te integreren in mijn leven. <3

Lees meer
03 November 2023 om 21:29
Kei Peitz
Play! Utrecht | Dia de Muertos: viering van leven, dood Ꮛ liefde

Het thema dood was voor mij altijd een moeilijk thema. Sinds mijn vroege kindertijd ben ik bang voor begraafsplaatsen en ook in rouwverwerking ben ik best slecht.

Ik twijfelde om naar dit evenement te gaan, maar ben nu blij dat ik de beslissing heb genomen. Op respectvolle en veilige manier wordt omgegaan met het onderwerp.

Naast personelijke verhalen en ervaringen staat de Dia de Muertos centraal en heb ik zeker veel geleerd over de tradities en belevingen hier omheen. Ook het nadenken over verschillende manieren van rouw wordt hierdoor bevordert.

Oh ja, de chocomelk en het Pan de Muerto waren erg lekker!

Lees meer
03 November 2023 om 10:57
Alice
PLAY! & Freedive Utrecht | Open Play!ground

Helaas nog te onervaren begeleiding om dit een avond te maken waar ik wilde blijven… Fijn en goed space holden en een veilige plek maken is lastig en lukte helaas heel erg niet.

Lees meer
07 October 2023 om 11:50
Reactie van de organisatie

Beste Alice,
Ik blijf het vervelend vinden dat dit je ervaring was. En dat ik eerder niet wist hoe dit te bespreken. Nu ik ineens ontdek dat ik wél kan antwoorden op reviews deel ik graag nog dit: we spraken helaas nauwelijks, anders dan dat ik vlak voor je vertrok nog snel bij je incheckte, en te horen kreeg dat je goed genoeg naar huis toe ging ondanks vroeg vertrek.

Hierdoor gis ik nog helaas over wat hier loskwam. Wel snap ik dat het waarschijnlijk gestapeld niet goed voelde; waarschijnlijk bij de open inloop en de 10 meegemaakte minuten van de workshop. Iets o.a. met mijn consent-vraag en bijbehorend groepsoverleg over of ik foto's mocht maken? En wellicht met de verrassend grote groep aanwezigen? Of met de kleine vertraging die we die avond hadden i.v.m. wat pech?

Naar in elk geval dat het zo onveilig overkwam! En jammer dat ik het niet ter plekke, of daarna, voor je heb kunnen herstellen. Bij gezamenlijk overleg en herstel van de co-creatieve safe(r) space was nog heel wat mogelijk geweest. Waaronder bijv. volledig afzien van foto's maken (wat ik ook deed naar aanleiding van het overleg), of zelfs genoegdoening.

Met blijvende spijt en medeleven,
Araceli

Lees meer
Marit
PLAY! & Freedive Utrecht | Open Play!ground

Wat een feest om naar deze avond te kunnen gaan. Vrijheid en veiligheid om te werken aan je eigen doelen of gewoon lekker te spelen. Heerlijk gerold, gebouwd, gevolleybald met een ballon, gedanst en geknuffeld. Zeker niet mijn laatste open playground.

Lees meer
11 September 2023 om 12:16
Casey Hofland
PLAY! & Freedive | Open Play!ground

Het maakte een hoop bij mij los en ben er zelfverzekerder van geworden, ontzettend fijne workshop ^_^ niet mijn eerste ook!

Lees meer
17 June 2023 om 11:32
Peter Van der Veeken
Freedive: Conscious Impact Play

Hele fijne workshop! Veel geleerd, veel gelachen. Was een prachtige mix van veilig voelen in de space, hands on dingen leren, en plezier hebben!

Lees meer
23 April 2023 om 10:32