Download in PDF

Privacyverklaring – Hipsy


Bij Hipsy doen we er alles aan om uw privacy te waarborgen. Deze privacyverklaring biedt informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Hipsy, een platform in eigendom van Gruter Development, een bedrijf geregistreerd in overeenstemming met het Nederlands recht te Albert Cuijpstraat 7, 3817RA, Amersfoort, onder KvK-nummer 67958389 hierna Hipsy, wij of ons. Wij streven ernaar dat u zich veilig voelt wanneer we uw gegevens verzamelen of delen en daarom willen wij dat u op de hoogte bent van hoe we de informatie over u verzamelen, gebruiken, delen en bewaren en de keuzes die voor u als betrokkene beschikbaar zijn.

Deze privacyverklaring gaat over hoe we omgaan met de persoonlijke gegevens van gebruikers van Hipsy (de Privacyverklaring). Dit geldt voor zowel de persoonlijke gegevens van aanbieders van tickets en hun werknemers als de kopers. De Privacyverklaring is van toepassing op de Hipsy-website op www.hipsy.nl (de Website), de Hipsy Checkin App (de App), evenals het gebruik van en toegang tot onze ticketverkoop diensten (de Diensten). Uw gebruik van onze Website en diensten en elk geschil over privacy is onderworpen aan deze Privacyverklaring en elk van de toepasselijke algemene voorwaarden voor het gebruik van onze Diensten.

We behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. We zullen u hiervan tijdig op de hoogte stellen. Mogelijk zal dit moeten gebeuren in het geval van nieuwe ontwikkelingen, activiteiten, online services of wanneer de toepasselijke wetgeving wordt gewijzigd. We raden u aan deze Privacyverklaring regelmatig te controleren om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van mogelijke aanpassingen.

 1. Welke persoonlijke gegevens verzamelen we en waarom?
 1. Om u de functionaliteiten van onze website te bieden en voor het technisch en functioneel beheer

Van iedereen die onze Website bezoekt en gebruikt, verwerken we technische gegevens om u alle functionaliteiten van onze Website te kunnen bieden en om de beheerders van onze Website in staat te stellen de prestaties van onze Website te beheren en te verbeteren. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens zodat u uw gegevens (of voorkeuren) kunt opslaan om uw apparaat te configureren. Ten slotte gebruikt Hipsy ook cookies op de Website om ervoor te zorgen dat u snel en gemakkelijk informatie van onze Website kunt ophalen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor dit doel op basis van ons gerechtvaardigd belang. We doen dit om onze algehele marketing- en communicatie-inspanningen te verbeteren en belangrijke belanghebbenden te informeren.

Voor dit doel verwerken wij alle persoonlijke gegevens die u zelf op onze Website hebt ingevoerd, waaronder uw naam, adres, telefoonnummer en email adres. Ook die informatie die wordt gegenereerd door de functies beschreven onder de eerste paragraaf, waaronder uw IP-adres en de internetbrowser die u gebruikt, verwerken wij.

Wij bewaren hiervoor verzamelde persoonsgegevens maximaal 2 jaar. Na deze periode zullen we uw persoonlijke gegevens permanent uit onze systemen verwijderen.

 1. Om u toe te staan contact met ons op te nemen of contact met ons op te nemen (bijv. Op sociale media)

Hipsy onderhoudt accounts op sociale mediaplatforms. Wanneer u via een van deze platforms contact met ons opneemt, verwerken wij uw persoonlijke gegevens om uw vragen te beantwoorden, te reageren op de berichten of verzoeken en vervolgens contact met u op te nemen met betrekking tot campagnes die we vanaf dat moment mogelijk via deze platforms uitvoeren.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang. Communicatie met (potentiële) klanten is van vitaal belang voor ons bedrijf. Het kan ook onze algemene marketing- en communicatie-inspanningen verbeteren. Waar mogelijk vragen wij ook om toestemming.

We verwerken de persoonlijke gegevens die u heeft gebruikt om verbinding met ons te maken en ervoor heeft gekozen om aan Hipsy te verstrekken. Dit omvat uw (gebruikers) naam, adres, e-mailadres en eventuele aanvullende persoonlijke gegevens die u in uw bericht hebt opgenomen.

We bewaren deze verzamelde gegevens via social media niet, tenzij het nodig is voor het behandelen van een vraag. In dat geval bewaren we de gegevens voor 1 maand nadat de vraag is afgehandeld.

 1. Voor het beantwoorden van uw vragen en het afhandelen van klachten

Als u contact met ons opneemt op ons kantoor, via een contactformulier of op een andere manier, zullen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken om uw vraag te beantwoorden of om een klacht af te handelen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van toestemming en gerechtvaardigd belang. In dit geval wordt het gerechtvaardigde belang gevormd door onze intentie om uw klachten en vragen zorgvuldig te behandelen.

Voor dit doel verwerken wij uw naam, contactgegevens, uw correspondentie met Hipsy over uw vraag of klacht en alle andere persoonlijke gegevens die nodig zijn om uw vraag te beantwoorden of uw klacht te behandelen.

We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om uw verzoek uit te voeren of de klacht af te handelen, plus maximaal 1 maand, waarna de gegevens uit onze systemen worden verwijderd.

 1. Om te zorgen voor de juiste handhaving van uw rechten opgenomen in deze Privacyverklaring

Als gevolg van de rechten die u hebt als individu wiens persoonlijke gegevens door ons worden verwerkt, welke te vinden zijn in Sectie 6 van deze Privacyverklaring, verwerken wij uw persoonlijke gegevens om uw verzoeken aan ons in verband met deze rechten uit te voeren en te beheren. Als u bijvoorbeeld gebruik wilt maken van uw recht om te worden vergeten, moeten we een minimale hoeveelheid gegevens registreren om ervoor te zorgen dat we geen contact meer met u opnemen.

De verwerking van deze persoonlijke gegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang. Het gerechtvaardigde belang dat we hebben, is dat we van plan zijn om uw keuzes te respecteren en daarom willen we ervoor zorgen dat als u uw recht om te vergeten uitoefent, we nooit meer contact met u opnemen voor welk doel dan ook.

Voor dit doel verwerken we contactgegevens zoals uw adres en e-mailadres en persoonlijke gegevens zoals uw naam.

Vanwege de aard van dit doel moeten we deze gegevens voor een onbeperkte periode bewaren.

 1. Voor het faciliteren van koopovereenkomsten tussen kopers en verkopers van tickets

We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor de uitvoering van onze Diensten. Kopers gaan een overeenkomst aan met een verkoper van tickets op het moment dat zij een bedrag overmaken voor de aankoop van de ticket(s).

We verwerken persoonsgegevens voor dit doel op basis van onze contractuele verplichtingen onder de Algemene Voorwaarden. Wij hebben geen contractuele verplichtingen onder de koopovereenkomst tussen kopers en verkopers, maar wel onder de toepasselijke Algemene Voorwaarden. Op basis hiervan moeten wij bepaalde gegevens van kopers delen met verkopers van tickets op onze Website, zodat de verkoper de verkoop van de tickets goed uit kan voeren en af kan handelen na afloop.

Voor dit doel verwerken wij uw gegevens zoals uw naam, (zakelijk) e-mailadres en betalingsgegevens. Ook kunnen verkopers om meer gegevens vragen, welke u zelf aan hen kunt geven.

Uw persoonlijke gegevens worden tot 2 jaar bewaard na het einde van onze relatie met u. Na deze termijn worden uw persoonlijke gegevens uit onze systemen verwijderd.

 1. Voor het aanmaken van een account op de Website

Gebruikers op onze Website gaan een overeenkomst aan met Hipsy op het moment dat zij een account aan maken op de Website en de toepasselijke algemene voorwaarden accepteren. Voor het aanmaken van een account op de Website voor de gebruikers hebben wij bepaalde gegevens nodig.

We verwerken persoonsgegevens voor dit doel op basis van toestemming en gerechtvaardigd belang. Op het moment dat een gebruiker gegevens invoert om een account aan te maken, dient de klant deze Privacyverklaring te accepteren en geeft de klant toestemming om minimale gegevens te delen met zowel ons als eventuele verkopers. Ons gerechtvaardigde belang om uw gegevens te verwerken vloeit voort uit onze intentie om te voldoen aan de contractuele verplichtingen met betrekking tot het verwerken van betalingen en het aanbieden van onze Diensten.

Voor dit doel verwerken wij uw gegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsgegevens, en historie op de Website.

Uw persoonlijke gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard nadat u uw account heeft verwijderd. Na deze termijn worden uw persoonlijke gegevens permanent uit onze systemen verwijderd.

 1. Voor relatiebeheer en marketing

Hipsy kan de informatie in de database met contractuele relaties mogelijk gebruiken om klantenservice te bieden en accountbeheer uit te voeren. We gebruiken uw persoonlijke gegevens ook voor de ontwikkeling, uitvoering en analyse van marktonderzoeken en marketingstrategieën.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor dit doel op basis van uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van verwerking op basis van toestemming vóór intrekking.

Voor dit doel verwerken wij uw contactgegevens zoals uw adres en e-mailadres en persoonlijke gegevens zoals uw naam en geboortedatum en uw contactvoorkeuren.

Persoonlijke gegevens worden maximaal 10 jaar na beëindiging van onze relatie bewaard. Na deze termijn worden uw persoonlijke gegevens uit onze systemen verwijderd.

 1. Cookies

Hipsy maakt gebruik van cookies bij het aanbieden van Diensten. Een cookie is een klein en eenvoudig bestand dat op de harde schijf van een computer kan worden opgeslagen. De cookies van Hipsy zijn slechts tijdelijk, niet permanent. Meer informatie over cookies kun je vinden op www.allaboutcookies.org.

U kunt uw browser instellen om u te informeren zodra u een cookie ontvangt of om cookies te deactiveren. Hierdoor is het mogelijk dat onze websites niet optimaal functioneren.

Hieronder bieden we wat specifieke informatie over cookies voor de meest gebruikte browsers:

Cookies en Internet Explorer, zie: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement#maincookiessimilartechnologiesmodule

Cookies en Firefox, zie: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Cookies en Google Chrome, zie: https://policies.google.com/technologies/managing?hl=en
Cookies en Safari, zie: https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/cookies/
Cookies en Opera, zie: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

 1. Welke partijen hebben toegang tot uw persoonsgegevens?

Hipsy doet er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beveiligen en heeft hiertoe de nodige stappen gezet. Alleen onze medewerkers hebben toegang tot persoonlijke gegevens, maar alleen voor zover nodig om hun individuele taken naar behoren uit te voeren.

Wanneer een derde partij uw persoonlijke gegevens verwerkt, kan dit alleen volgens de instructies van Hipsy. Ze fungeren daarom als onze gegevensverwerker. In alle gevallen zullen we ervoor zorgen dat derden met toegang tot uw persoonlijke gegevens passende technische en organisatorische maatregelen hebben geïmplementeerd om ons beoogde niveau van privacy en beveiliging te handhaven. We staan er bovendien op dat alle gegevensbescherming- en privacywetgeving te allen tijde wordt nageleefd.

Onder deze voorwaarden hebben de volgende partijen mogelijk toegang tot uw gegevens:

In alle andere gevallen worden uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekt, tenzij wettelijk verplicht.

 1. Beveiliging

Uw persoonlijke gegevens worden te allen tijde veilig opgeslagen. Wij waarderen de bescherming van uw privacy. Persoonlijke gegevens zijn alleen toegankelijk voor specifieke personen die geautoriseerd zijn op basis van hun functie. Daarnaast hebben we maatregelen geïmplementeerd om uw veilige bezoek aan en gebruik van onze websites te garanderen. Hiermee voorkomen we misbruik van uw gegevens. Deze maatregelen omvatten computerbeveiliging en beveiligde bestanden en faciliteiten

Hipsy heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om inbreuken op de gegevensbescherming te voorkomen, te signaleren, te rapporteren en af te handelen. In het geval dat zich echter een datalek voordoet, zal Hipsy, zonder onnodige vertraging, en waar mogelijk, niet later dan 72 uur na kennis te hebben genomen, de inbreuk op de persoonlijke gegevens melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Toegang tot, correctie of verwijdering van persoonlijke gegevens

Als eigenaar van de persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:

Als u bezwaar hebt tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Hipsy, wilt dat uw persoonlijke gegevens worden vergeten, uw eerder gegeven toestemming voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens wilt intrekken, of als u een ander verzoek hebt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, kunt u op elk moment een verzoek aan:

Hipsy
Albert Cuijpstraat 7
3817RA Amersfoort
info@hipsy.nl

Externe links

Onze Website kan soms links naar andere websites weergeven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen welke deze andere websites hanteren, noch voor de inhoud ervan. Wij adviseren u om uzelf te informeren door de privacyverklaring op deze websites te lezen.

Nog vragen?

Als u na het lezen van deze Privacyverklaring nog vragen heeft of als u suggesties of opmerkingen hebt over de inhoud, kunt u altijd contact met ons opnemen via: info@hipsy.nl