Loading...
of
Heb je nog geen account?
Maak een nieuwe aan.

Shamballa Online groepshealing Heartbeat of Mother Earth

Friday 06 October 2023 van 19:55 tot 21:00

Online

Over dit evenement

Programma
We starten met een korte ontspanningsoefening waarbij we lichaamsbewustzijn en ademhalingsoefeningen zullen beoefenen van de eeuwenoude Raja Yoga zodat je tot rust en ontspanning kan komen vanuit de hectiek van het dagelijkse leven. Daardoor kan je de Shamballa healing optimaal ontvangen.

De Shamballa healing - hartslag van Moeder Aarde - zal op afstand worden verstuurd aan alle deelnemers.

Deze heling zal veel gezondheidsvoordelen opleveren:

- Algemene heling
- Versterking van je immuunsysteem
- Bescherming tegen elektrosmog- en straling
- Betere aarding
- Beter slaappatroon
- Minder ontstekingen in het lichaam
- Vermindering van stress en depressie
- Verbetert het geheugen
- Je ervaart een groter algemeen welbevinden

We eindigen tenslotte met een korte ademhalingsoefening, concentratie en meditatieoefening.

Wat is Shamballa MDH?
Shamballa MultiDimensionale Healing (MDH) is een geschenk van God en van Meester Saint Germain.
Shamballa MDH heeft zich in 1996 geopenbaard aan John Armitage, een van de vijf Melchizedeks op aarde beter bekend onder de naam Hari Das.
Shamballa betekent onvoorwaardelijke Liefde. Het staat voor vrijheid en liefde. Shamballa is niet alleen een manier van genezen, het is een manier om je eigen spirituele groei en ontwikkeling te versnellen

Wat kan ik ervaren tijdens een Shamballa energie behandeling ?
Een Shamballa-energie behandeling voelt als een warme, fijne verlichtende ervaring die rust, helende energie, helderheid en vreugde geeft.

Een Shamballa behandeling werkt harmonieus en zal het zelfhelend vermogen van het lichaam aanspreken en activeren. Klachten op fysiek, mentaal, emotioneel en energetisch niveau, bijvoorbeeld pijn, angsten en andere aandoeningen, kunnen sterk verminderen of soms zelfs helemaal oplossen. Je kan de helende energie voelen stromen in het lichaam.

De energie waarmee gewerkt wordt is helende levensenergie afkomstig van het alle aardse tot en met het hoogste Goddelijke energie. Shamballa Healing is net als Reiki een manier van energie doorgeven.

Wat is het verschil tussen Reiki energie en Shamballa MDH?
Shamballa MDH is het vervolg op het Usui Reiki Systeem. Shamballa energie is vele malen sterker dan de Reiki energie. Je kunt zeggen dat Reiki energie van de 3e dimensie is en Shamballa MDH energie van de 5e dimensie. De Shamballa MDH energie heeft in de loop van de tijd al een aantal upgrades ontvangen. De Shamballa energie waar wij mee mogen werken wordt hierdoor sterker en sterker.

De Shamballa energie is vele malen sterker dan de Reiki energie. Je zou het kunnen zien als Reiki 2.0. Reiki kan je vergelijken met een 5 Watt sterke lamp en Shamballa met een 50 Watt sterke lamp.

Hoe werkt Shamballa MDH?
Shamballa werkt Multi Dimensionaal, wat een genezingsproces kan versnellen. Shamballa heeft een helend effect op alle lagen van een mens. Dit is zowel op energetisch, mentaal, emotioneel, lichamelijk en spiritueel vlak.

De link voor het event wordt per e-mail naar je gestuurd 1 dag van tevoren (check ook je spamfolder).

Namasté,
Vinod en Mandy, Shamballa MDH Masters
-----------------------------------------------------------------
We start with a short relaxation exercise in which we will practice body awareness and breathing exercises from the ancient Raja Yoga so that you can relax and unwind from the hectic pace of daily life. Therefore you can receive the Shamballa healing in an optimal way.

The Shamballa healing – heartbeat of Mother Earth – will be send remotely to all participants.

This healing will provide for many health benefits:
- General Healing
- Strengthens your immune system
- Protects against electrosmog- and radiation
- Better grounding
- Improved sleeping pattern
- Less inflammation in the body
- Reduction of stress and depression
- Improved memory
- You experience a greater general wellbeing

Finally, we end with a short breathing exercise, concentration and meditation exercise.

What is Shamballa MDH?
Shamballa Multidimensional Healing (MDH) is a gift from God and from Master Saint Germain. Shamballa MDH revealed himself in 1996 to John Armitage, one of the five Melchizedeks on Earth better known as Hari Das. Shamballa means unconditional Love. It stands for freedom and love. Shamballa is not just a way of healing, it is a way to accelerate your own spiritual growth and development.

What can I experience during a Shamballa energy treatment?
A Shamballa energy treatment feels like a warm, pleasant relieving experience that gives peace, healing energy, clarity and joy. A Shamballa treatment works harmoniously and will appeal to and activate the self-healing capacity of the body. Complaints on a physical, mental, emotional and energetic level, for example pain, fears and other disorders, can be greatly reduced or sometimes even completely resolved. You can feel the healing energy flowing in the body. The energy that is used is healing life energy from all earthly to the highest Divine energy. Shamballa Healing, like Reiki, is a way of transmitting energy.

What is the difference between Reiki energy and Shamballa MDH?
Shamballa MDH is the continuation of the Usui Reiki System. Shamballa energy is many times stronger than the Reiki energy. You can say that Reiki is energy of the 3rd dimension and Shamballa MDH is energy of the 5th dimension. The Shamballa MDH energy has received a number of upgrades over time. The Shamballa energy that we are allowed to work with becomes stronger and stronger because of this. The Shamballa energy is many times stronger than the Reiki energy. You could think of it as Reiki 2.0. You can compare Reiki with a 5 Watt strong lamp and Shamballa with a 50 Watt strong lamp.

How does Shamballa MDH work?
Shamballa works Multi Dimensionally, which can accelerate a healing process. Shamballa has a healing effect on all layers of a person. This is on an energetic, mental, emotional, physical and spiritual level.

The link for het event will be send by e-mail to you 1 day before the event (check your spamfolder as well).

Namasté,
Vinod and Mandy, Shamballa MDH Masters

Reserveer je spots!

Koop je tickets direct via Hipsy. Na betaling is je deelname definitief en ontvang je je tickets per e-mail.

Over de organisatie

“Take your own course of action”

Vedanta Wellbeing PhD, adviesbureau voor persoonlijke ontwikkeling & gezondheid verzorgt o.a. Raja Yoga, Breath workshops, Shamballa MDH healings.

Reviews

A Hagedoorn

Shamballa groepshealing stressreductie (online)

Het was een hele fijne ervaring om mee te mogen maken. Werd er ontspannen van. Zeker een aanrader om te volgen. Dank je wel voor deze ervaring 🙏

Lees meer

Louis Van der Valk

What is relaxation? An online event.

Een boeiend en leerzaam evenement, inspirerend, dank je wel!

Lees meer

Rohanie Ganesh

Shamballa groepshealing stressreductie (online)/grouphealing

Gisteravond een geweldige Shamballa healing gehad...echt een aanrader. Ik ging gebukt onder enorme stress en spanning door omstandigheden. Het lachen was mij letterlijk vergaan. De healing is zo krachtig en toch zacht. Die zelfde avond heb ik mijn lach terug 🎉🥳 Volgende keer ben ik er weer bij. Dank je wel🙏

Lees meer

1. Choose your tickets
Shamballa groepshealing hartslag van Moeder Aarde

Ontspanningsoefeningen, ademhalingsoefeningen, meditatie en Shamballa groepshealing hartslag van Moeder Aarde (online)

€ 20,80
Including € 0,80 service fee
Not available
Transaction costs :
€ 0,00
Total:
€ 0,00
Shamballa Online groepshealing Heartbeat of Mother Earth

Dit vind je misschien ook interessant

Sunday, 01 Oct. om 14:00
shamanic energy healing maastricht
Esther Ausems
Energiewerk Healing Kundalini activatie
Saturday, 30 Sep. om 19:30
Het Theater van de Ziel
Inner-Ziel
Theater Meditatie Healing
Sunday, 15 Oct. om 11:00
shamanic energy healing oosterbeek
Esther Ausems
Kundalini Energiewerk Healing
Saturday, 14 Oct. om 09:30
Basic (Level 1) Pranic Healing opleiding (door Keshen Mathura)
Prana&Mie
Healing Energiewerk Kennis
Made with ♥ Copyright 2023 hipsy.nl