Loading...
of
Heb je nog geen account?
Maak een nieuwe aan.
Gepubliceerd op Monday 12 February 2024

‘Het Heilige Huwelijk’ (Het Hieros Gamos)

Dit blog gaat over het heilige huwelijk en ik kan me voorstellen dat je je afvraagt wat ik hiermee bedoel. Graag neem ik je mee zodat je kan lezen dat het geen zweverige term is maar juist gaat over met je voeten op de aarde staan op je eigen plek, want vanuit jouw plek maak je verbinding

Met jezelf en van daaruit met een ander.

Vragen die hierbij passen:
Hoe kun je in verbinding vrij (jezelf) zijn? Hoe kun je de ander in zijn/haar waarde laten als degene andere denkbeelden, gevoelens en overtuigingen heeft? Hoe kan je zorgdragen voor je eigen grenzen, je eigenheid en ruimte in contact met een ander? Hoe kan je kwetsbaar zijn en juist daardoor je kracht ervaren?

Laat deze vragen maar bij je binnekomen en daarmee bedoel ik, adem en voel wat het met je doet. Ademen = voelen en voelen = leven. Het hoofd wil het graag snappen/begrijpen maar de uitnodiging is om je lijf in te duiken zodat je ruimte maakt voor het ‘voelen’.

En ja daar kan je van alles in tegenkomen.

Vanuit vrijheid (mannelijk) in verbinding (vrouwelijk) zijn maar ook andersom ‘in verbinding vrij zijn’ zorgt voor boeiende dynamieken want we hebben te maken met conditioneringen, overtuigingen, denkbeelden, familiesystemen en trauma’s waardoor het uitdagend is om deze vrijheid en verbinding in jezelf te ervaren.

In essentie ben je een vrij, liefdevol en krachtig mens. Vergeet dat niet en dat is ook wat we jou met het Hieros Gamos festival willen laten ervaren want het gaat ook over samen, maar daarover later meer.

Ben je vrij of pas je je makkelijk aan? Beweeg je makkelijk mee de ander en vergeet je dan wie jij bent of wat jij wil? Dit gaat allemaal over je eigen anker ervaren en jezelf uitnodigen om trouw te zijn aan je eigen hart en verlangen.

Pas dan kan er werkelijk verbinding ontstaan, vanuit vrijheid.

Dit ben ik en dat ben jij. Niet verstrikken, wel verbinden.

Het heilige huwelijk vraagt om het aankijken van je eigen stukken en daarmee neem je verantwoordelijkheid voor jouw leven, voor je grenzen en behoeften. Je leert weer om uit te reiken (dat kan kwetsbaar zijn) en jezelf in te brengen in het contact. Dat is volwassen en zorgt voor rust in

de verbinding. Pas als je trouw bent aan jezelf kan je een ander ook meer toelaten en dat vraagt om eerlijkheid. Naar jezelf toe in eerste instantie.

Het heilige huwelijke is een innerlijke dans tussen het mannelijke (vrijheid) en het vrouwelijke (verbinding). De dans die ze samen maken of in ieder geval willen maken, want ze willen samen creëren.

Vrij zijn, spelen, het leven vieren.

De man en de vrouw in jou willen zichtbaar worden en het innerlijke onschuldige vrije kind wil ook meedoen, gedragen, gesteund en geliefd door de volwassen in jou.

Mijn punt is: kijk de werkelijkheid aan (verdwaal niet in verhalen of een spirituele bypass) zodat je kan groeien/bloeien als mens in relatie met jezelf. Dan kan je het heilige huwelijk met jezelf ervaren en dat is de basis van het Hieros Gamos.

Hieros Gamos gaat in essentie over de vrouwelijke en de mannelijke polariteit in jezelf. Het kent meerdere aspecten, die we tijdens het festival onderzoeken.

Het Innerlijk Heilig Huwelijk

Dit is de basis. Het samenkomen van jouw innerlijke man en vrouw, je vrouwelijke en mannelijke kwaliteiten, de linker- en rechterhersenhelft, denken & voelen, actie & rust, hoofd & hart. Jung noemt dit het versmelten met je anima als je een man bent en met je animus als je een vrouw bent.

Het Uiterlijk Heilig Huwelijk

Verbinding vanuit vrijheid met een geliefde. Deze uiterlijke manifestatie van het Heilig Huwelijk kan pas ten volle plaatsvinden op alle lagen (fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel) als in beide geliefden het Innerlijk Heilig Huwelijk tot leven is gekomen. Het blijft een aandachtige reis om elkaar steeds weer te vinden.

Het Kosmisch Heilig Huwelijk

De dans tussen het mannelijke en het vrouwelijke, waardoor creatie ontstaat. Zonder deze eeuwige dans zou niets kunnen bestaan en kan niets in wording komen. Deze energie is voelbaar aanwezig in het veld en daar kan je bewust contact mee maken.

De Polariteiten

De polariteiten zijn in ons allen aanwezig. Zij vormen de basis voor het Hieros Gamos, waardoor we het leven volledig aan kunnen nemen en onze authenticiteit kunnen ervaren, ook in contact met een ander.

Via het vrouwelijke in ons nemen we het leven en de liefde aan. Het vrouwelijke voelt, ademt, belichaamt en stemt zich af op het ritme van het leven. In overgave verbonden met deze aarde geeft ze bedding en is voelend aanwezig. Ze draagt je met onvoorwaardelijke liefde in haar hart en bekken. Verbonden met de moederlijn en daarmee ook met de oermoeder.

Via het mannelijke in ons ontvangen we onze daadkracht en beschermende eigenschappen. Dit is het anker van waaruit we kunnen bewegen in de wereld. Centrering, bewustzijn en kracht. Hij initieert, geeft richting/leiding, neemt verantwoordelijkheid vanuit zijn hart/ballen en creëert dat wat in zijn hart geboren wil worden. Verbonden met de vaderlijn en daarmee ook met de oervader.

Het festival is er dan ook op gericht om dit ‘huwelijk’ met jezelf op de voorgrond te plaatsen en van daaruit te verbinden met een ander.

Hieros Gamos Festival

Het Hieros Gamos heeft mij meteen gegrepen en heeft me niet meer losgelaten. Na tien edities, waarvan ik er vijf heb bijgewoond, kreeg ik de mogelijkheid om het festival over te nemen en die keuze was snel gemaakt. ‘JA, dat wil ik’

Inmiddels is het kerteam gevormd, is de nieuwe website online en staat de ticketshop op Hipsy open.

Met dit festival gaan we terug naar een oeroude beweging waarin we het gezamenlijke veld twee dagen splitsen, waardoor er een mannen- en vrouwenveld ontstaat. De vrouwen gaan twee dagen samenzijn en de mannen ook. We zijn op hetzelfde terrein, zien elkaar niet, maar voelen wel de aanwezigheid van het andere veld. Dit zorgt voor een bijzondere dynamiek, tezamen op één festivalterrein. Een festival waarin zowel de mannen alsook de vrouwen hun eigen basis mogen ervaren, om van daaruit na twee dagen weer samen te komen. In dat samen is ook veel moois te ontdekken. We vieren samen onze eigenheid, het leven en dat we vrij mogen zijn in verbinding.

Het festival wordt gedragen door veel mooie mensen. Er zijn workshops en activiteiten die aansluiten bij het thema. En er zijn meerdere ceremonies, die dienen als belangrijke ankerpunten waarbij we kunnen samenkomen.

Ja, het klopt dat je jezelf kan tegenkomen op dit festival. Het kan zijn dat je weerstand ervaart of dat je iets spannend vindt. Het kan ook zijn dat je kwetsbaarheid ervaart, oude stukken aankijkt en juist daar nieuwgeboren kracht in kan ervaren. Dit festival houd je een mooie spiegel voor, waardoor je een dieper contact met jezelf kan ervaren en veel kan leren over wie jij bent, ook in contact met een ander.

Wat we niet mogen vergeten is dat we mogen spelen, ook met dat wat er allemaal in ons beweegt en gevoeld mag worden. Het onschuldige vrije kind mag weer meedoen en die nodigen we ook zeker uit.

Ik probeer er woorden aan te geven maar eigenlijk gaat het puur om het ervaren. Kom kijken, meedoen, geef je over, ervaar zelf, voel hierin je eigen anker en vier het Hieros Gamos in jezelf, met elkaar.

Voor mij als organisator gaat het Hieros Gamos over ‘belichaming’. Dat is wat we met het kernteam als boodschap mee willen geven. Blijf niet hangen in concepten en/of spirituele waarheden. Laat het een ontdekkingsreis zijn naar waarheid en het aankijken van de werkelijkheid, hier op aarde in je lijf.

Het lichaam, het voelen wil weer meedoen. Geef jezelf de ruimte om echt aanwezig te zijn, in al je kwetsbaarheid en kracht. Het is een uitnodiging om “samen” op reis te gaan. Om je open te stellen, te leren en weer te mogen ervaren dat je een prachtig mens bent die een eigen plek heeft hier op aarde. Je mag er zijn.

Je bent van harte welkom op dit festival. Wij gaan door met organiseren en ondertussen genieten van onze eigen reis als kernteam naar het festival toe, want het is voor ons ook een ervaring waarin we van alles tegenkomen.

Je kan op verschillende manieren aanwezig zijn op het festival:

  • Als deelnemer
  • Als workshopgever
  • Als hoeder van een Sharing Cirkel
  • Als vrijwilliger

Meer info daarover vind je op onze website: www.hierosgamos.nl
Tickets kun je hier op Hipsy boeken.

Ik kijk ernaar uit om je te zien.

19-23 juni Hieros Gamos Festival

Hartelijke groet,
Ralph Nelissen

Geschreven door Ralph Nelissen

Hieros Gamos Festival

Met het organiseren van HG activiteiten dragen we bij aan een volwassen samenleving waarin mannen en vrouwen in vrijheid&verbinding met elkaar leven.

Bekijk profiel
Vrijheid in verbinding. Ik ben ik en jij bent jij. Samen vieren we het leven.
Friday, 06 Sep. om 10:00
Free Man Festival
Mannenhart
Mannen Workshops Festivals Mannencirkels
Friday, 06 Sep. om 10:00
Free Man Festival - Co-creators
Mannenhart
Mannen Workshops Festivals Mannencirkels
Wednesday, 28 Aug. om 09:00
🌸✨🎶 Het Grote Fijne Festival 2024! With special guests: Yaima 🥰🏕️☀️🌱
Chocolate Club
Festivals Ecstatic Dance Live muziek
Wednesday, 07 Aug. om 10:00
RiseUP zomerfestival 2024
RiseUP
Festivals Live muziek Ecstatic Dance
Made with ♥ Copyright 2024 hipsy.nl