Loading...
of
Heb je nog geen account?
Maak een nieuwe aan.

Transformational Breathwork

Wednesday 14 June 2023 van 18:30 tot 20:30

Bluebirds Yoga Centrum | Yogastudio Amsterdam, Prinsengracht 493, 1016 HR Amsterdam, Netherlands

Over dit evenement

(English below)

Je ademhaling is een weerspiegeling van hoe je leeft. Vaak ademen we oppervlakkig en te hoog in de borst dat zich uit in problemen zoals stress, lage energie, rusteloos, neerslachtigheid en gebrek aan controle over je leven. We voelen ons uit balans.

Transformational Breathwork is de meest diepgaande ademsessie die we aanbieden en heeft de potentie vele lagen te doorbreken. Je lichaam wordt hierdoor gereinigd, niet alleen fysiek, maar ook mentaal, spiritueel en emotioneel. Het geeft je direct meer rust, (levens)energie, helderheid en vertrouwen.

Als je continu aanstaat, heeft je lichaam geen kans om zich te ontladen, alles te doorvoelen en te verwerken. Deze sessie schept ruimte voor onverwerkte emoties om naar de oppervlakte te komen - waar ze kunnen worden gevoeld, geheeld en losgelaten uit het lichaam.

Samen ademen verbindt mensen en vormt een energetisch veld waarin je elkaar versterkt. Het gezamenlijk doorleven van deze ervaring creëert verbondenheid en een diepe bewustwording.

Of je nu een beginner of een ervaren ademer bent, iedereen is welkom om deel te nemen.

Verwacht een veilige plek waar we veel aandacht besteden aan elke deelnemer en zijn of haar proces. We werken met 2 coaches in een kleine groep, met een maximum van 10 deelnemers.

Contra-indicaties
Het is niet mogelijk deze ademsessie te ondergaan met:
- Hartklachten, recent geplaatste stands, zeer hoge bloeddruk
- Psychotische klachten
- Zwangerschap
- Epilepsie

De coaches:

Bo Styn (1986, Amsterdam) runt al ruim 12 jaar een evenementenbureau in Amsterdam. Het werken in evenementen kwam soms met een hoge prijs en hij kreeg meerdere malen te maken met burn-outverschijnselen. Eind 2020 besloot hij dat er fundamenteel iets moest veranderen en zette hij zijn eerste stappen in het ademwerk. Hij combineert nu beide passies: evenementen & ademwerk.

Valesca (1986, Amsterdam) was jaren werkzaam in het commerciële werkveld met een hoge werkdruk en veel stress. Een burn-out in 2021 heeft haar ertoe aangezet haar hart te volgen en een eigen pad te kiezen. Na jaren zelf ademwerk gedaan te hebben is ze de opleiding tot ademcoach gaan volgen bij Mr Breath. Ademwerk is voor haar heel transformerend geweest. Ze is blij dat ze anderen kan helpen met haar passie.

Bo Styn en Valesca ontmoetten elkaar in 2021 tijdens de opleiding tot ademcoach en voelden meteen een diepere connectie. Ze opereren onder het bedrijf airforce.ooo waarin ze zich richten op privé-, groep-sessies, evenementen & retreats.

Vragen? Mail ons op: connect@airforce.ooo

Liever een privé- of duo sessie? Stuur ons een bericht

Bo Styn & Valesca

—----------------------------------------

Transformational Breathwork

Your breathing is a reflection of how you live. Often we breathe shallow and too high in the chest which manifests in problems such as stress, low energy, restlessness, depression and lack of control over your life. We feel out of balance.

Transformational Breathwork is our most in-depth breathwork session we offer and has the potential to break through many layers. This cleanses your body, not only physically, but also mentally, spiritually and emotionally. It immediately gives you more peace, (life) energy, clarity and confidence.

If you are constantly on, your body has no chance to discharge itself, to feel and process everything. This session creates space for unprocessed emotions to come to the surface - where they can be felt, healed and released from the body.

Breathing together connects people and generates an energetic field in which you strengthen each other. Doing this experience together creates connection and a deep awareness.

Whether you are a beginner or an experienced breather, everyone is welcome to participate.

Expect a safe place where we pay close attention to each participant and his or her process. We work with 2 coaches in a small group, with a maximum of 10 participants.

Contraindications
It is not possible to undergo this breathing session with:
- Heart complaints, recently placed stands, very high blood pressure
- Psychotic complaints
- Pregnancy
- Epilepsy

The coaches:

Bo Styn (1986, Amsterdam) has been running an event agency in Amsterdam for over 12 years. Working in events sometimes came with a high price and he had to deal with burnout symptoms several times. At the end of 2020 he decided that something had to change fundamentally and took his first steps in breathwork. He now combines both passions: events & breathwork.

Valesca (1986, Amsterdam) worked for years in the commercial field with a high workload and a lot of stress. A burnout in 2021 has prompted her to follow her heart and choose her own path. After years of doing breathwork herself, she started training as a breath coach at Mr Breath. Breathwork has been very transformative for her. She is happy that she can help others with her passion.

Bo Styn and Valesca met in 2021 during the training as a breath coach and immediately felt a deeper connection. They operate under the company airforce.ooo in which they focus on private, group sessions, events & retreats.

Questions? Email us at: connect@airforce.ooo

Prefer a private or duo session? Send us a message

Bo Styn & Valesca

Wednesday 14 June 2023 van 18:30 tot 20:30

Bluebirds Yoga Centrum | Yogastudio Amsterdam, Prinsengracht 493, 1016 HR Amsterdam, Netherlands

Over de organisatie

“Our body remembers everything that our mind forgets”

airforce.ooo leert je alles over je secret superpower: je adem

Reviews

Marjo Ruijper

Transformational Breathwork

Vond het een heerlijke ervaring en voelde me na de sessie zo relaxed en ontspannen, echt een aanrader voor iedereen!!!

Lees meer

Martijn Van Eijk

Transformational Breathwork

Well organised, comfortable and professional

Lees meer

Erik Baumann

Adem jezelf vrij! 6-weeks programma

Ik heb meegedaan aan het 'Adem jezelf vrij' programma dat uit meerdere sessies bestond gedurende zes weken. Het ademwerk was nieuw voor mij en ik vond het een heel bijzondere ervaring. Je gaat heel snel heel diep je lichaam in en je lichaam geeft zelf aan welke emoties of spanningen je nog moet verwerken, die vervolgens omhoog komen. Na de sessies heb ik steeds een diepe ontspannenheid ervaren en ben er iedere keer sterker uitgekomen. Dit alles onder hele goede begeleiding van Valesca en Stijn. Wat ook prettig was aan het programma is dat er meerdere deelnemers in onze groep waren, waar je een band mee opbouwt en ook van kan leren. Inmiddels heb ik het ademwerk in mijn dagelijkse routine opgenomen en pluk er dagelijks vruchten van, echt een aanrader!

Lees meer

Transformational Breathwork

Dit vind je misschien ook interessant

Sunday, 02 Jun. om 13:30
Lezing Geboorte-imprints ~ Bert Cools
Vie Sage
Healing Bewustzijnsontwikkeling Lezing
Friday, 26 Apr. om 16:00
Verdiepend Ademweekend
INBODIMENT//
Meerdaagse retraites Ademwerk
Thursday, 02 May. om 10:00
Truffel Spirit Workshop & het nieuwe Ademwerk ®
Anouk Bindels - Hart & Brein
Truffel Ceremonie Ademwerk Meerdaagse retraites
Tuesday, 30 Apr. om 19:30
Healing Breathwork with live Music
Integrated Tantra
Ademwerk Meditatie Lichaamswerk
Made with ♥ Copyright 2024 hipsy.nl