Loading...
of
Heb je nog geen account?
Maak een nieuwe aan.

Taoistic movement & massage for men (Day workshop)

Sunday 10 March 2024 van 10:00 tot 18:00

Awananda, Kanaalweg 84A, 3533 HG Utrecht, Nederland

Over dit evenement

Would you like to feel your life energy and let it circulate through your body? In this workshop, you will learn how to do this, as we will practice Qi-gong and Taoist massage.
NEDERLANDS: HIERONDER.

In Taoism, movement and touch of the body are important.
Energy: Taoism views Chi as the universal life energy that flows through everything. Movement and touch will activate the meridians and stimulate the flow of Qi in the body.
Yin and Yang: Sensual touch and balancing postures can promote the balance between yin and yang in the body.
Naturalness: Taoism emphasizes the importance of living in harmony with nature. Nakedness and touching the whole body ensures that you can experience the beauty of your body as part of nature.

Qi-gong
On this day you will be introduced to Qi-gong, an age-old practice that has its origins in Taoism and traditional Chinese medicine. It involves a system of coordinated body movements, breathing exercises and meditation. Through controlled movements and breathing exercises, Qi gong aims to regulate and strengthen the flow of Qi in the body. From a standing position we make soft flowing movements, but also more dynamic movements, which sometimes resemble Tai-chi. Qigong exercises will provide increased flexibility, strength, balance and coordination, they also give feelings of relaxation and tranquility, increased self-awareness and a sense of connection with yourself and others.

Taoist massage
This form of massage combines Taoist principles with energetic techniques to cultivate and circulate your life energy. It's an integration of breathwork, full body massage and sensual touch, and it includes genital touch. Over centuries ago, it was developed in the harems for the Chinese nobility. As the kings had several wifes, they needed to restore the flow of Qi in the body and to activate the Ching (sexual energy). The flow of energy in the body is restored by a soothing touch of sensual body parts, such as the penis, the anus and the pelvic floor. In the 80's, Joseph Cramer combined these traditions with the insights of western sexology, psychology, and neurobiology. At the Body Electric School he included a series of penis-strokes. https://www.neptunus-wellbeing.nl/taoistische-massage/

What will we do?
During the morning we will practice some energetic basic principles and movements of Qi-gong. This form of Taoist movement will be the perfect preparation for the Taoist massage. Before the lunch-break, we will do taoistic breathing and we will practice some sensual massage strokes on the whole body. We will also teach you some specific strokes for the genitals. In the afternoon, we will practice the taoistic massage in threesomes. Two men will give a massage to the third man, after which we rotate.

Self-discovery and safety
This day can be a challenge, but also a journey of self-discovery and connection, with focus on expansion of awareness, energy flow and liberation. You will experience more spaciousness and sensuality. You get more life energy and feel more intense, with more intimacy and deeper pleasure. Together we provide a safe atmosphere where everyone who identifies as male can be themselves, regardless of your physique, age or sexual orientation.

Facilitator
Tijs Breuer is an experienced and certified (tantric) bodyworker, life coach, mindfulness teacher and masseur, specialized in deepening bodywork. He works with body awareness, loving attention, direct experience and energy work such as tantra. He gives weekly workshops for playful discovery to connect with yourself and others.
Bram will teach us Qi-gong. He has practiced martial arts such as judo and Tai Chi since his childhood. In 2019 he completed the Qi-gong training and has since focused on studying and teaching Eclectic Qi-gong styles from a Taoist and Buddhist perspective.
Daniel will be space-holding and assisting when needed.

Times
Door open, coffee, tea: 9:30 h
Start time: 10:00 h
Lunch break: 13:00 h (1:00 h pm)
End time: 18:00 h (6:00 h pm)

Lunch - salad and potluck
There is a break between the morning and afternoon program. We will stay in the venue have a shared lunch together. A fresh healthy salad will be prepared, but please bring your own prepared delicacies with you to share with the other participants.

Venue
Awananda
Address: Kanaalweg 84A, 3533 HG Utrecht

Costs
Regular ticket € 70. Under 35 years € 55. Students / refugees € 45
Buy tickett here on Hipsy or https://www.neptunus-wellbeing.nl/en/meetup-tickets
Questions? Tijs Breuer. Cell phone: +31626174884.

NEDERLANDS:
Wil jij je levensenergie voelen en door je lichaam laten circuleren? In deze workshop leer je hoe je dit kunt doen, terwijl we Qi-gong en Taoïstische massage beoefenen.

In het taoïsme zijn beweging en aanraking van het lichaam belangrijk.

Energie: Het taoïsme beschouwt Chi als de universele levensenergie die door alles stroomt. Beweging en aanraking activeren de meridianen en stimuleren de stroom van Qi in het lichaam.
Yin en Yang: Sensuele aanraking en evenwichtshoudingen kunnen de balans tussen yin en yang in het lichaam bevorderen.
Natuurlijkheid: Het taoïsme benadrukt het belang van leven in harmonie met de natuur. Naaktheid en het aanraken van het hele lichaam zorgt ervoor dat je de schoonheid van je lichaam kunt ervaren als onderdeel van de natuur.

Qi gong
Op deze dag maak je kennis met Qi-gong, een eeuwenoude praktijk die zijn oorsprong vindt in het taoïsme en de traditionele Chinese geneeskunde. Het omvat een systeem van gecoördineerde lichaamsbewegingen, ademhalingsoefeningen en meditatie. Door middel van gecontroleerde bewegingen en ademhalingsoefeningen wil Qi Gong de Qi-stroom in het lichaam reguleren en versterken. Vanuit staande positie maken we zachte vloeiende bewegingen, maar ook meer dynamische bewegingen, die soms op Tai-chi lijken. Qigong-oefeningen zorgen voor meer flexibiliteit, kracht, balans en coördinatie, maar geven ook gevoelens van ontspanning en rust, een groter zelfbewustzijn en een gevoel van verbondenheid met jezelf en anderen.

Taoïstische massage
Deze vorm van massage combineert taoïstische principes met energetische technieken om je levensenergie te cultiveren en te laten circuleren. Het is een integratie van ademwerk, volledige lichaamsmassage en sensuele aanraking, inclusief genitale aanraking. Eeuwen geleden werd het ontwikkeld in de harems voor de Chinese adel. Omdat de koningen meerdere vrouwen hadden, moesten ze de Qi-stroom in het lichaam herstellen en de Ching (seksuele energie) activeren. De energiestroom in het lichaam wordt hersteld door een rustgevende aanraking van sensuele lichaamsdelen, zoals de penis, de anus en de bekkenbodem. In de jaren 80 combineerde Joseph Cramer deze tradities met de inzichten uit de westerse seksuologie, psychologie en neurobiologie. Op de Body Electric School voegde hij daar de “lingam-massage” (penismassage) aan toe. https://www.neptunus-wellbeing.nl/taoistische-massage/

Wat gaan we doen?
Gedurende de ochtend beoefenen we een aantal energetische principes en bewegingen van Qi-gong. Deze vorm van taoïstische beweging zal de perfecte voorbereiding zijn op de taoïstische massage.

Vóór de lunchpauze doen we een taoïstische ademhaling en oefenen we enkele sensuele massagebewegingen op het hele lichaam. Ook leren wij u enkele specifieke strijkjes voor de geslachtsorganen. In de middag oefenen we de taoïstische massage in trio’s. Twee mannen zullen de derde man een massage geven, waarna we rouleren.

Zelfontdekking en veiligheid
Deze dag kan een uitdaging zijn, maar ook een reis van zelfontdekking en verbinding, met focus op bewustzijnsverruiming, energiestroom en bevrijding. Je ervaart meer ruimtelijkheid en sensualiteit. Je krijgt meer levensenergie en voelt je intenser, met meer intimiteit en dieper genot. Samen zorgen we voor een veilige sfeer waarin iedereen die zich als man identificeert zichzelf kan zijn, ongeacht je lichaamsbouw, leeftijd of seksuele geaardheid.

Facilitator
Tijs Breuer is een ervaren en gecertificeerde (tantrische) lichaamswerker, life coach, mindfulness docent en masseur, gespecialiseerd in het verdiepen van lichaamswerk. Hij werkt met lichaamsbewustzijn, liefdevolle aandacht, directe ervaring en energiewerk zoals tantra. Hij geeft wekelijks workshops voor speelse ontdekking om verbinding te maken met jezelf en anderen.
Bram geeft ons een Qi-gong instructie. Hij beoefent sinds zijn jeugd vechtsporten als judo en Tai Chi. In 2019 rondde hij de Qigong-opleiding af en richt zich sindsdien op het bestuderen en onderwijzen van Eclectische Qigong-stijlen vanuit Taoïstisch en Boeddhistisch perspectief.
Daniel is onze "space-holder" en hij assisteert wanneer dat nodig is.

Tijden
Deur open, koffie, thee: 9:30 uur
Starttijd: 10:00 uur
Lunchpauze: 13.00 uur (13.00 uur)
Eindtijd: 18.00 uur (18.00 uur)

Lunch – salade en potluck
Er is een pauze tussen het ochtend- en middagprogramma. We blijven in de zaal en lunchen samen. Er wordt een frisse, gezonde salade bereid, maar neem wel zelf bereide lekkernijen mee om te delen met de andere deelnemers.

Locatie
Awananda
Adres: Kanaalweg 84A, 3533 HG Utrecht

Kosten
Regulier kaartje € 70,-. Onder de 35 jaar €55. Studenten / vluchtelingen €45
Tickets: https://www.neptunus-wellbeing.nl/nl/meetup-tickets
of koop het op Hipsy: https://hipsy.nl/neptunus-wellbeing
Vragen? Tijs Breuer. Mobiele telefoon: +31626174884.

Sunday 10 March 2024 van 10:00 tot 18:00

Awananda, Kanaalweg 84A, 3533 HG Utrecht, Nederland

Over de organisatie

“Genieten mag!”

Je lichaam, je gevoelens en je gedachten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vind op jouw manier meer harmonie in je leven met lichaamswerk.

Taoistic movement & massage for men (Day workshop)

Meer evenementen van Neptunus Wellbeing

Tuesday, 30 Apr. om 19:30
Massage uitwisseling voor mannen - Massage learn & Exchange for men
Neptunus Wellbeing
Mannen Workshops Massage
Friday, 03 May. om 19:30
Crazy Cozy Queer Cuddle Night
Neptunus Wellbeing
Knuffelworkshops Lichaamswerk Mindfulness
Saturday, 11 May. om 10:30
Dive into the elements (Lake Maarsseveen, Utrecht)
Neptunus Wellbeing
Water ceremonie Ademwerk Knuffelworkshops
Saturday, 11 May. om 12:30
Massage Exchange Lounge / Massagesalon with Olga & Tijs (Utrecht)
Neptunus Wellbeing
Massage Lichaamswerk Mindfulness

Dit vind je misschien ook interessant

Friday, 11 Oct. om 16:00
Vader Zoon Weekend
Mannenhart
Mannen Workshops Natuur
Friday, 10 May. om 18:00
LET YOUR BODY SPEAK: thai yoga massage workshop
nica_lova
Massage Healing Therapie
Friday, 26 Apr. om 18:30
Tantra meets authentic relating
Daphné Sarpyener
Tantra Massage Authentic Relating
Thursday, 09 May. om 10:00
Massage Jam - intuitïef masseren - introductiecursus + jam
Human Nature Community
Massage Intuïtie Verbinding
Made with ♥ Copyright 2024 hipsy.nl