Loading...
of
Heb je nog geen account?
Maak een nieuwe aan.

Spring Awakening: Microdosing, Breathwork and Sound Healing

Sunday 17 March 2024 van 14:00 tot 18:00

Yogaschool Noord NDSM, Plotterstraat 24, 1033 RX Amsterdam, Nederland

Over dit evenement

English below

“You are holding all the answers within yourself and it is our mission to facilitate a space for you to uncover them.”

Normale prijs: €85,- Vroegboekkorting: €75,- tot 31 januari 2024.

Laten we samen de lente vieren door ons tijdens deze Spring Awakening Ceremony te verbinden met de plantmedicijnen, onze ademhaling en de helende klanken van muziek. De lange donkere dagen liggen achter ons. Langzaam betreden we een nieuwe wereld, nieuwsgierig naar wat deze ons gaat brengen. We gaan de terugkomst van de zon vieren en verwelkomen op een veilige en zachte manier het licht in onszelf. De lente staat voor wedergeboorte en vernieuwing, maar dat gaat soms niet zonder slag of stoot. Misschien ervaar je blokkades in je lijf, stagneren er bepaalde emoties of is er een disbalans in je energiesysteem. Tijdens deze bijzondere ceremonie combineren we de kracht van de truffels, ademwerk en soundhealing om je te helpen hiermee contact te maken zodat je opnieuw met jezelf kan verbinden. 

Over Microdosen
Een microdosering is ongeveer 1/20 tot 1/10 van een normale dosis. Het is een hele fijne methode om een verhoogd emotioneel welzijn te ervaren waardoor je oude patronen kan doorbreken en je je beter kan verbinden met jezelf. Doordat we deze microdosering truffels combineren met Blauwe Lotus, worden de effecten hiermee versterkt. 

De Blauwe Lotus is een betoverende bloem die je een dromerig gevoel geeft, je laat ontspannen en goed verbindt met de magische truffel. Haar oorsprong ligt in het oude Egypte, waar zij werd gezien als een heilige plant. Deze bijzondere bloem had een diepe spirituele betekenis en was sterk verbonden met de Egyptische godheden Osiris, Nefertem en Ra.Over AdemwerkDiep en verbonden ademhalen brengt je naar een veranderde bewustzijnstoestand. Hierdoor krijg je helder inzicht in bestaande patronen en je wordt je bewust van fysieke spanningen en emoties. Ademen helpt je om volledig aanwezig te zijn bij elke sensatie in je lichaam, zonder te oordelen of weg te vluchten in gedachten. Het leert je onvoorwaardelijk te ervaren wat er binnenin je leeft. Door ademen te combineren met microdosen, ben je beter in staat om je over te geven aan deze helende reis zodat je een diepgaande transformatie kan ervaren.

Over Soundhealing
Soundhealing is een vorm van heling die gebruikmaakt van muziek, diverse instrumenten en klanken, waarbij energie, vibraties en frequenties een cruciale rol spelen. Deze trillingen van de geluiden openen de energiekanalen in het lichaam, wat leidt tot een toename van vitaliteit en energie. Na het innemen van de truffels en het voltooien van het ademwerk, bereikt je lichaam een staat van openheid. Hierdoor ervaar je de klanken en vibraties als een heerlijke, warme deken waar je lekker onder mag gaan liggen.

Durf jezelf open te stellen voor deze unieke ervaring en de lente te verwelkomen met vernieuwde energie, helderheid en evenwicht. De lente is een tijd van groei, en wij nodigen je uit om met ons mee te groeien op deze reis naar zelfontdekking en transformatie.

DE DAG
14:00 inloop
14:30 welkom, meditatie, sharing
15:00 blue lotus ceremonie en microdosing
15:30 ademwerk
16:30 soundhealing
17.30 sharing, afsluiting
18:00 einde

WAT NEEM JE MEE
Bij inloop en uitloop wordt thee geserveerd en zijn er gezonde snacks . Matten en benodigdheden zijn aanwezig, maar voel je vrij om warme sokken, een kruik of iets anders mee te nemen dat je extra veilig en gezellig doet voelen.

DATUM, LOCATIE EN TIJD:
17 maart 2024
14:00-18:00
Yogaschool Noord (locatie NDSM)
Plotterstraat 24, 1033 RX Amsterdam

Je kunt gratis parkeren in de buurt.

VOOR WIE IS DEZE CEREMONIE:
We verwelkomen natuurlijk iedereen maar het is fijn als je open staat voor:- persoonlijke groei en ontwikkeling- dieper verbinden met jezelf, anderen en de natuur- vergroten van je creativiteit- verbeteren van ontspanningstechnieken- to feel the love

De inname van een microdose truffels is optioneel. Je kunt ook een prachtige reis maken met Blauwe Lotus, de ademcirkel en de soundhealing. 

CONTRA-INDICATIES
Er zijn een aantal contra-indicaties voor het gebruik van truffels
- allergie voor schimmels
- voorgeschiedenis van psychiatrische aandoeningen zoals psychose, schizofrenie, of andere dissociatieve aandoeningen/toestanden.
- voorgeschiedenis van hartklepproblemen.
- actief trauma of verdriet- zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven.
- gebruik van lithium of tramadol

Bij twijfel, neem dan contact met ons op: hello@alkhemi.care.

ANNULEREN CEREMONIE
Hoewel we geen restituties aanbieden, is het mogelijk om je ticket over te dragen aan iemand anders. Stuur ons de volledige naam en het e-mailadres van de nieuwe deelnemer. Voor aanvullende vragen, neem gerust contact op via hello@alkhemi.care


ENGLISH VERSION
"You already have all the answers within you, and our mission is to create a space where you can uncover them."

Regular price: €85, Early bird discount: €75 until January 31, 2024.

Let's celebrate spring together by connecting with plant medicines, our breath, and the healing vibrations of music during this Spring Awakening Ceremony. The long, dark days are behind us, and we're stepping into a new world, curious about what it will bring. We will celebrate the return of the sun and welcome the light within us in a safe and gentle way. Spring represents rebirth and renewal, but sometimes this process is not without its challenges. You might experience blockages in your body, stagnating emotions, or an imbalance in your energy system. In this special ceremony, we combine the power of truffles, breathwork, and sound healing to help you connect with these issues and reconnect with yourself.

About Microdosing
A microdose is about 1/20 to 1/10 of a normal dose. It's a great way to experience increased emotional wellbeing, break old patterns, and connect better with yourself. By combining this microdose of truffles with Blue Lotus, their effects are enhanced. The Blue Lotus is an enchanting flower that gives you a dreamy feeling, helps you relax, and connects well with the magical truffle. Its origin is in ancient Egypt, where it was considered a sacred plant deeply connected with the Egyptian deities Osiris, Nefertem, and Ra.

About Breathwork
Deep and connected breathing takes you to an altered state of consciousness. This gives you clear insight into existing patterns and awareness of physical tensions and emotions. Breathing helps you to be fully present with every sensation in your body, without judgment or escaping into thoughts. It teaches you to unconditionally experience what lives within you. Combining breathing with microdosing enables you to surrender to this healing journey and experience profound transformation.

About Sound Healing
Sound healing is a form of healing that uses music, various instruments, and sounds, where energy, vibrations, and frequencies play a crucial role. These vibrations open the energy channels in the body, leading to an increase in vitality and energy. After taking the truffles and completing the breathwork, your body reaches a state of openness, allowing you to experience the sounds and vibrations as a delightful, warm blanket to snuggle under.

Dare to open yourself to this unique experience and welcome spring with renewed energy, clarity, and balance. Spring is a time of growth, and we invite you to grow with us on this journey of self-discovery and transformation.

PROGRAM:
14:00 walk in
14:30 welcome, meditation, sharing
15:00 blue lotus ceremony and microdosing
15:30 breathwork
16:30 soundhealing
17.30 sharing
18:00 end

WHAT TO BRING:
Tea will be served during check-in, tea and snacks will be served again after the event. Mats and supplies are available, but feel free to bring warm socks, a hot water bottle, or anything else that makes you feel extra safe and cozy.

DATE, LOCATION AND TIME:
March 17 2024
14:00-18:00
Yogaschool Noord (locatie NDSM)
Plotterstraat 24, 1033 RX Amsterdam

There is free parking in the neighboorhood.

FOR WHOM IS THIS CEREMONY:We welcome everyone, of course, but it's nice if you are open to:- personal growth and development- deeper connection with yourself, others, and nature- enhancing your creativity- improving relaxation techniques- to feel the love

The consumption of a microdose of truffles is optional. You can also embark on a beautiful journey with Blue Lotus, the breath circle, and the sound healing.

CONTRAINDICATIONS:
There are several contraindications for the use of truffles:
- allergy to fungi
- history of psychiatric conditions such as psychosis, schizophrenia, or other dissociative disorders/states
- history of heart valve problems
- active trauma or grief
- pregnant women or women breastfeeding
- use of lithium or tramadol

If in doubt, please contact us at: hello@alkhemi.care.

CANCELLATION OF CEREMONY:
While we do not offer refunds, it is possible to transfer your ticket to someone else. Please send us the full name and email address of the new participant. For additional questions, feel free to contact us at hello@alkhemi.care.

Sunday 17 March 2024 van 14:00 tot 18:00

Yogaschool Noord NDSM, Plotterstraat 24, 1033 RX Amsterdam, Nederland

Over de organisatie

Alkhemi - voor natuurlijke gezondheid. Massage, energiewerk, truffelceremonies, workshops.

Alkhemi

Spring Awakening: Microdosing, Breathwork and Sound Healing

Dit vind je misschien ook interessant

Monday, 22 Apr. om 19:00
Trauma Release & Breathwork groepsessie
Praktijk Do
Ademcirkel Ademwerk Innerlijke Reis
Tuesday, 23 Apr. om 19:30
Ademcirkel
Breathwork Utrecht
Ademcirkel Adem
Sunday, 09 Jun. om 15:00
Ligconcert met zangeres Krystl @ de MariaKapel Coudewater, Rosmalen
Krystl Music
Ligconcert Live muziek Klankreis
Sunday, 05 May. om 14:00
Laad Ons lente & zomer sessies - "Unieke live piano & yin beleving"
Nelleke Nijhuis
Lichaamswerk Klankreis Community-building
Made with ♥ Copyright 2024 hipsy.nl