Loading...
of
Heb je nog geen account?
Maak een nieuwe aan.

Intuitive Massage Meeting 9 okt Amsterdam (18-45 years)

Sunday 09 October 2022 van 13:00 tot 18:00

Amsterdam, Netherlands

Over dit evenement

* English below *Lieve mensen,
.
Op zondagmiddag 9 oktober organiseren Miquel & Lana een intuitieve massage-bijeenkomst op een mooie locatie in Amsterdam. De bijeenkomst richt zich op de leeftijdsgroep 18-45 jaar. Aanmelden kan via een bericht naar Miquel via Facebook Messenger of email (miquel.buckinx@gmail.com).
.
OPBOUW
Je hoeft geen ervaring met massages te hebben. De middag is juist bedoeld om te ontdekken. We masseren intuïtief, vanuit verbinding, vertraging en een meditatieve flow. Miquel zal vanuit zijn ruime ervaring een veilig veld neerzetten, waarin je dieper in jouw lichaam zal zakken en via een verbindingsoefening met andere deelnemers kennis maakt. Vanuit hier zullen we via een mindful keuzeproces groepjes van 2 of 3 personen vormen waarin iedereen zich comfortabel en veilig voelt. Binnen deze groepjes hebben we ruim de tijd om zowel massage te geven als ontvangen. Dit kan een meerhanden massage zijn (in een groepje van 3), waarbij je door vier handen tegelijkertijd gemasseerd wordt.
.
VEILIGHEID
Veiligheid staat centraal. We zullen deels ontkleed zijn en gaan werken met helende verbinding en fysieke aanraking, maar houden ondergoed aan en hebben geen seksuele intenties. Deelnemers worden aangemoedigd om hun grenzen en verlangens te voelen in zichzelf en te communiceren naar de ander. We houden bij de aanmeldingen rekening met een goede balans tussen mannen en vrouwen.
.
PRAKTISCH
De bijeenkomst duurt van 13:00 t/m 18:00 uur. Inloop vanaf 12:30 uur. De locatie is goed bereikbaar, met zowel auto als OV. Het betreft een gemeenschappelijke ruimte, bij een woongroep, in de buurt van de Amsterdamse wijken Kaduiten en Zeeburg. Op zondag is gratis parkeren in de buurt mogelijk.
.
De bijeenkomst richt zich op de leeftijdsgroep 18-45 jaar. Mocht je net buiten de leeftijdsgroep vallen, maar toch interesse hebben, dan stuur even een bericht om af te stemmen. We masseren op massage-tafels, met amandelolie. Mocht je als deelnemer zelf een massage-tafel willen / kunnen meenemen, dan is dit welkom! Laat het ons in dit geval weten. We vragen een kleine vergoeding voor de onkosten. Mocht je een massage-tafel meenemen, dan geven we korting.

OVER MIQUEL
Miquel (38) heeft ruime ervaring en een grote passie in het werken met groepen mensen op vlak van ecologie, spiritualiteit, massage, dans en tantra. Sinds enkele jaren begeleid hij regelmatig intuitieve massage bijeenkomsten en knuffelworkshops. De bedding die Miquel schept wordt vaak als veilig en warm ervaren. Hij investeert veel in de veiligheid van de groep en de individuele deelnemers. Andere kwaliteiten van Miquel zijn een stukje speelsheid, kwetsbaar durven zijn en een heldere communicatie-stijl.
.
COVID
Hoewel de landelijke Covid-regels grotendeels verdwenen zijn, hanteren we enkele richtlijnen. Dit omdat Miquel afgelopen winter serieus ziek is geweest na Covid infectie en ook nog long covid klachten ervaart. Hierdoor kiest hij nu liever voor veiligheid. De richtlijnen voor de workshop:
.
★ We vragen deelnemers in de 24 uur voor de bijeenkomst een covid zelftest te doen. Bij voorkeur een zelf-test die zowel mond als neus meeneemt. Gelieve deze zelftest ook te doen wanneer je geen klachten hebt. Besmette personen kunnen namelijk a-symptomatisch (vrij van symptomen) zijn.

★ Mocht je griep of verkoudheids klachten hebben direct voor de bijeenkomst, dan vragen we je om je af te melden. Ook bij een negatieve zelf-test. De zelf-testen zijn namelijk niet volledig secuur. Mocht je twijfelen of je klachten wel virus-gerelateerd zijn, stuur dan een bericht om af te stemmen.

★ Mocht je in de dagen voorafgaand aan de bijeenkomst in nauw contact zijn geweest met iemand die corona heeft (gekregen), dan vragen we je om je af te melden. Nauw contact betekent niet alleen aanraking. Je kunt ook makkelijk besmet raken wanneer je minimaal 15 minuten samen bent – zonder aanraking – in een slecht geventileerde binnenruimte.

★ Mocht je in de periode voor de bijeenkomst corona gehad hebben, maar recentelijk hersteld zijn (1 week of korter voor de bijeenkomst), neem dan contact op om af te stemmen.

★We zorgen tijdens de bijeenkomst voor goede ventilatie (enkele ramen continu open). Verwarming in de ruimte zorgt er voor dat het warm genoeg blijft.
.
AANMELDEN
We sturen het adres voor de bijeenkomst door nadat je jezelf hebt aangemeld. Dit kan door Miquel een bericht te sturen (miquel.buckinx@gmail.com). Wanneer je vragen hebt, stel ze dan gerust.
.
Hier vind je het Facebook-event: https://www.facebook.com/events/859586008540381

Hier vind je mijn massage pagina op Facebook, waar ik meer events en datumprikkers deel: https://www.facebook.com/groups/1206012446428780

Warme groet,
Miquel & LanaDear people,
.
On sunday afternoon 9th of october Miquel & Lana will organize an intuitive massage exchange meeting in a beautiful location in Amsterdam. The meeting will be focused on the age group of 18 to 45 years. You can subscribe by sending a message to Miquel through facebook messenger or e-mail (miquel.buckinx@gmail.com).
.
LAY-OUT MEETING
You don’t need to have any massage experience. The meeting is meant to explore. We will massage intuitively, starting from connection, relaxation and a meditative flow. From his extensive experience Miquel will create a safe space, in which you will be able to ground deeper in your body and will connect with other participants through a connective exercise. From here we will enter a mindful choice process, which will create groups of 2 to 3 people, in which everyone will feel comfortable and safe. Within these groups there will be plenty of time to give as well as receive massage. This can be a multiple hand massage (in a group of 3), which means you will be massaged by four hands at the same time.
.
SAFETY
When subscriptions come in, we will protect a good balance between male and female participants. We will create a safe setting where there is space for expressing needs as well as boundaries. We will massage on massage tables, using almond oil. We will be partially nude, but will keep on our underwear. We are going to work with the healing effects of physical touch and connection, yet we won’t have sexual intentions.
.
PRACTICALITIES
The meeting will take place from 13 to 18 o’clock. Doors open from 12:30 onwards. The location is easily accessible with car as well as public traffic. The location is a communal space in a group living community near Amsterdam neighborhoods of Kaduiten en Zeeburg. Free parking in the are is possible on sundays.
.
The meeting will be focused on the age group of 18 to 45 years. In case you are just outside the age group and yet would like to participate, please send us a message about this. We will massage on massage tables, using almond oil. In case you are able to bring a massage table as participant, then this is surely welcome! Please notify us about this. We will ask a small entrance fee for the costs we make. We offer reduction in case you bring a massage table.

ABOUT MIQUEL
Miquel (38) has extensive experience and a big passion in working with groups of people within the domains of ecology, spirituality, massage, dance and tantra. Since a few years Miquel regularly guides intuitive massage meetings and cuddle workshops. The space that Miquel creates is often experienced as being safe and warm. He invests a lot in the safety of the group and individual participants. Other qualities of Miquel are playfullness, daring to be vulnerable and having a clear communication style.
.
COVID
Although the general Covid rules have mostly disappeared, we have created some guidelines for this meeting. Because Miquel has been seriously ill of Covid last winter and is still suffering from long covid, he wishes to keep things as safe as possible. The guidelines:
.
★ We ask participants to do a self-test, in the last 24 hours prior to the massage meeting. Preferably a self-test that includes mouth as well as nose swab. We ask you do to a test, also when not having symptoms. Because people can be a-symptomatic; having Covid without symptoms.

★ In case you have flue or cold symptoms shortly before the meeting, We ask you not to participate. Also when having a negative self-test result. This we ask because self-tests are not fully reliable. In case you doubt your symptoms are virus related, then please contact us to coordinate.

★ In case you have been in close contact with someone having corona in the days prior to the massage meeting, then we ask you not to participate. Close contact doesn’t necessarily mean touch. You can easily be infected when not touching but being together for at least 15 minutes in a badly ventilated room.

★ In case you had a Covid infection in the period prior to the massage meeting, but you have recently recovered (1 week or less before the meeting), then please contact us to coordinate.

★ We will make sure of good ventilation in the workshop space, by constantly opening multiple windows. There will be decent heating to create comfortable temperatures in the space.
.
SUBSCRIBE
We will send the address of the meeting when you have subscribed. You can subscribe by sending Miquel a message (miquel.buckinx@gmail.com). In case you have any questions, feel free to ask.

Here you can check the facebook-event: https://www.facebook.com/events/859586008540381

Here you can subscribe to my Facebook massage group where I share events and date polls: https://www.facebook.com/groups/1206012446428780

.
Kind regards,
Miquel & Lana

Sunday 09 October 2022 van 13:00 tot 18:00

Amsterdam, Netherlands

Contact voor deelname

Neem contact op met de organisatie om deel te nemen aan dit evenement.

Over de organisatie

“Helende aanraking + spiritualiteit, in een veilige en liefdevolle groepssetting”

Miquel begeleidt intuitieve massage-uitwisselings bijeenkomsten en (Connective Touch) Knuffelworkshops. Ook geeft hij Macrame kristalhanger workshops.

Massage- + Knuffel- + Spirituele Workshops

1. Choose your tickets
The event organiser hasn't set up any tickets yet.
Transaction costs :
€ 0,00
Total:
€ 0,00
Intuitive Massage Meeting 9 okt Amsterdam (18-45 years)

Dit vind je misschien ook interessant

Monday, 28 Nov. om 19:30
Thuis in je Zelf - tantrameditatie & non-dualiteit (VOL)
Bliss Your Body
Tantra Meditatie
Sunday, 11 Dec. om 15:00
Sensual Play Party
Healing Movements
Tantra Conscious Sexuality Playfulness
Tuesday, 17 Jan. om 19:30
Play Utrecht - Basiscursus Tantra
Play Utrecht
Tantra Spirituele ontwikkeling Leven vieren
Friday, 09 Dec. om 18:00
Connecting via Speed Dating & Drinks - AMSTERDAM
Be Touched Community
Authentic Relating Aanraking Relaties
Made with ♥ Copyright 2022 hipsy.nl