Loading...
of
Heb je nog geen account?
Maak een nieuwe aan.

Fall in Love & Full Moon dayretreat

Sunday 09 October 2022 van 11:30 tot 17:30

Amsterdam, Nederland

Over dit evenement

(English below)

Een inspirerend, voedend en ontspannend herfst retreat. Geniet jij 9 oktober mee tijdens deze heerlijke verwendag voor jezelf?

Fall in Love & Full Moon dayretreat

Jai! Yolentha Ram en Claudia van Soulrecipe slaan hun magische handen inéén. Dit wordt een voedende verwendag voor de ziel.

Tijd om heerlijk naar binnen te keren tijdens dit dagretreat na een zomer vol groei en bloei. De herfst nodigt ons uit om te vertragen en in verbinding te gaan met een diepere binnenste laag in onszelf. We zullen je uitnodigen te doorvoelen wat er leeft van binnen. Het volle maan weekend nodigt ons uit om de energie van de zomer los te laten en te ervaren wat we achter ons mogen laten, ook zeer passend zo richting het einde van dit wederom bijzondere jaar!

Middels een heerlijke yogales, meditaties, ademwerk en overheerlijke kleurrijke voeding voor de ziel zullen we je zintuigen prikkelen. Je kan deze dag heerlijk afzakken in het moment en ervaren waar jij 'nu' staat.

- Fall in Love en ervaar jezelf in een liefdevolle staat van zijn.
- Laat los, dat wat niet langer dienbaar is.
- Versterk de relatie met jezelf door met volledige aandacht te voelen, te voeden en het leven te vieren.
- Met zachtheid, openheid en in overgave de herfst tegemoet.
- Ervaar, (h) erken en benut de pracht en de kracht van de herfstenergie.
- Wees aandachtig aanwezig in het moment.
- Stop met streven en beweeg naar beleven.

Tijdens de volle maan is het tijd om te oogsten, we zullen je laten ervaren dat je niet langer hoeft te zoeken naar datgene wat al in jou aanwezig is. Wat zijn jouw verhalen en overtuigingen die jou beperken echt gelukkig te zijn en zelfliefde te ervaren? De herfst is zo prachtig! Net als jij!

Ontmoet de begeleiders

Yolentha Ram
Passielvol en met een bijzondere liefde voor het leven weet Yolentha groepen mensen altijd mee nemen op een bijzondere, krachtige en helende reis naar het hart. Middels haar yogalessen helpt ze mensen af te dalen in hun lijf en energie weer te ervaren en te laten stromen. Haar meditaties en het ademwerk helpt om net een laag dieper te gaan kunnen waarbij het bewustzijn groeit. Naast yogadocente werkt ze als medicijnvrouw van de nieuwe aarde en als energetisch gids voor zelfheling.

Claudia van Soulrecipe
Soulrecipe tovert je zintuigen aan en autopilot uit. Herinnert je aan je hartsverlangen. Zodat je vanuit jouw unieke recept je leven gaat inkleuren. Voluit. Vrijuit. Recht uit je hart. Claudia haar gerechten zijn vol kleur, positieve energie, diepgang, lef, hartstocht en magie. Waar álles geproefd en gevoeld mag worden. Een reis die is ontstaan vanuit haar eigen hoofd naar het hart. Van buiten naar binnen. Van aangepast naar vrij. Van hoe het hoort naar hoe zij het wil. Van copy-paste naar haar recept.

----
ENGLISH

An inspiring, nourishing and relaxing autumn retreat. Will you enjoy 9 October during this wonderful day of pampering for yourself?

Fall in Love & Full Moon day retreat

Yay! Yolentha Ram and Claudia from Soulrecipe join forces. This will be a thriving, nourishing day of pampering for the soul.

Time to go inside during this day retreat after a summer full of growth and bloom. Autumn invites us to slow down and connect with a deeper inner layer within ourselves. We will invite you to feel what lives inside. The full moon weekend invites us to let go of the energy of summer and experience what we can leave behind, also very fitting towards the end of this once again special year!

We will stimulate your senses through a wonderful yoga class, meditations, breathwork and delicious colorful food for the soul. You can enjoy this day in the moment and experience where you are 'now'.

- Fall in Love and experience yourself in a loving state of being.
- Let go of that which is no longer serviceable.
- Strengthen the relationship with yourself by feeling, nurturing and celebrating life with full attention.
- Facing autumn with softness, openness and surrender.
- Experience, (h) recognize and harness the splendor and power of the autumn energy.
- Be attentively present in the moment and feel that everything you need is already there.
- Stop striving and move to experience.

During the full moon it is time to harvest, we will let you experience that you no longer have to search for what is already present in you. What are your stories and beliefs that limit you from being truly happy and experiencing the love that is deep within you? Autumn is so beautiful! Just like you!

Yolentha Ram
Full of passion and with a special love for life, Yolentha always knows how to take groups of people on a special, powerful and healing journey to the heart. Through her yoga classes she helps people to descend into their body and to experience and let energy flow again. Her meditations and breathwork helps to go a little deeper where consciousness grows. In addition to being a yoga teacher, she works as a medicine woman of the new earth and as an energetic guide for self-healing.

Claudia of Soulrecipe
Soulrecipe turns your senses on and autopilot off. Reminds you of your heart's desire. So that you can color your life based on your unique recipe. in full. freely. Straight from your heart. My dishes are full of colour, positive energy, depth, guts, passion and magic. Where everything can be tasted and felt. A journey that originated from my own head to the heart. From the outside in. From custom to free. From how it should be to how I want it. From copy-paste to my recipe.

Sunday 09 October 2022 van 11:30 tot 17:30

Amsterdam, Nederland

Over de organisatie

“When we heal, we heal the Earth.”

Ontdek unieke en inspirerende Sacred Earth Healing Ceremonies & Retreats, vrouwencirkels en hartbewustzijnsprogramma's.

Reviews

Anoniem

De Helende Kracht van Cacao, Adem en Sound

Het was (weer) een helende, louterende reis! 💛 Op een locatie waar alles klopte, met twee fantastische vrouwen die liefdevol richting gaven aan wat er nodig was, als groep maar ook individueel. Tot de volgende X

Lees meer

Sandra

Sacred Woman Cacao & Rose Ceremony

Ik heb een prachtige ervaring gehad. Diep en onverwacht werd ik geraakt door de intieme zang en drum. De meditatie en het ademwerk gaven me een prachtige reis waar ik volledige ontspanning vond. De gekozen ruimte in Haarlem, de begeleiding van de 2 vrouwen voor, tijdens en na het event waren warm, liefdevol en open.

Lees meer

Santa Simule

Sacred Woman Cacao & Rose Ceremony

Magical! It was a very deep and beautiful journey. Guided and supported by wonderful sisters. I felt so safe and nurtured, that allowed me to let go and go into the darkness. Yolentha's cacao is one of the kind. It tastes good and it feels good. Like an elixir of love and pure magic!

Lees meer

Fall in Love & Full Moon dayretreat

Meer evenementen van Yolentha Ram Sacred Earth Healing

Saturday, 14 Sep. om 16:00
Sacred Woman Cacao & Rose Ceremony
Yolentha Ram Sacred Earth Healing
Cacao ceremonie Vrouwencirkels Healing

Ook een event posten? Begin gelijk! Het is gratis.

Dit vind je misschien ook interessant

Sunday, 28 Jul. om 16:00
Quantum Healing Workshop - Past Life Regression & Heart Opening
Conscious Evolution
Healing Meditatie Past Life Regression
Saturday, 14 Sep. om 13:00
The Kundalini Experience, movement to empower
Yogapepper
Kundalini activatie Kundalini Yoga
Saturday, 03 Aug. om 10:00
Soundhealing - Klankschakensessie Nieuwe maan
Elan d’Or
Soundhealing Meditatie Ontspanning
Tuesday, 22 Oct. om 19:15
Yin & Nidra Concert - Daniëlle Uriël in de Bergkerk -
Omikami Yoga
Yoga Klankreis-Soundbath Innerlijke Reis
Made with ♥ Copyright 2024 hipsy.nl