Loading...
of
Heb je nog geen account?
Maak een nieuwe aan.

Sound Healing ♡ 1 on 1 singing bowl massage

Thursday 14 December 2023 van 10:00 tot 12:00

Het Verre Oosten, Rijksstraatweg 2, 8131 PB Wijhe, Nederland

Over dit evenement

Verlang je naar een betere nachtrust? Meer energie? Een sterk immuunsysteem? Ontspanning en comfort? Liefdevolle aandacht? Dan wil je dit misschien eens proberen…
(English Below)

♡ Sound Healing ♡
Een Sound Healing is een ontspannende reis – zowel fysiek als mentaal en kan verschillende effecten hebben, dit verschilt van persoon tot persoon. In het algemeen geeft trilling een dieptewerking voor de anatomie van het lichaam waardoor een betere energiecirculatie ontstaat.

♡ Positieve effecten ♡
Sound Healing vergroot je levenskracht, gezondheid en verbetert het immuunsysteem door een verhoogde en verbeterde lymfedrainage. Het stimuleert namelijk de lymfe circulatie in de bindweefsels waar schadelijke stoffen worden afgevoerd. Ook worden maag, darmen en lever gestimuleerd, de spijsvertering en ontslakking bevordert en geeft het een diepe ontspanning. Het rustgevende effect werkt al na tien minuten en brengt energiebanen weer in evenwicht.

Verlang je naar:
- Diepe ontspanning
- Verlichting van stress
- Het loslaten van fysieke pijn en/of emotionele angst
- Herstel van innerlijke balans en harmonie
- Verbeterde mentale helderheid en focus
- Meer positiviteit
- Je energiek en vitaal voelen
- Toegang tot diepere niveaus van innerlijke wijsheid
- Aanwakkeren van creativiteit

Wees dan meer dan welkom voor een 1 op 1 Sound Healing sessie.

♡ Verloop sessie ♡
Deze vorm van massage wordt over de kleding heen gegeven. Het enige wat je uit hoeft te doen zijn je schoenen en eventueel een riem of sieraden, die mogelijk teveel met de klankschalen kunnen gaan resoneren. Gemakkelijk zittende kleding wordt aangeraden.

Bij een sessie van 90 minuten starten we met het staan in een klankschaal en een gong massage. Bij een gongmassage neem je plaats vóór de grote gong. Ik maak gebruik van een prachtige handgemaakte Chinese Gong die uit Wuhan komt. De resonanties zullen je van top tot teen doorkruizen en kan als intens worden ervaren. Vervolgens ga je lekker liggen en starten we met de klankschalenmassage.

Bij een sessie van 60 minuten ontvang je een klankschalenmassage. De klankschalen worden op of naast je lichaam gezet en rustig aangeslagen met een klopper. Je ligt ontspannen met je ogen dicht en voelt de trilling van de klankschaal door je hele lichaam gaan. Het enige wat je hoeft te doen,  is ontspannen en de heerlijke klanken en trillingen op je in laten werken. Een klankschaalmassage wordt altijd specifiek op jou persoonlijk afgestemd. Elke sessie is anders. Evelien zal een combinatie laten horen van singing bowls, gong, zang/ klanken en handpan.

♡ Opties ♡
Je kunt kiezen uit:
1 uur: intake (15 min) & klankschaalmassage (45 min) €77,-
1,5 uur: intake (15 min), gong & klankschaalmassage (75 min) €99,-

♡ Voor wie (mogelijk) niet? ♡
Hoewel het gebruik van klankschalen over het algemeen niet schadelijk kan zijn, is het in sommige gevallen toch af te raden een klankschaalsessie te ondergaan. Dit is het geval bij trombose, een pacemaker, epilepsie, psychoses, hoge bloeddruk , spataders en bij zwangerschap. (geen klankmassage in de eerste 3 maanden van een zwangerschap)
De trillingen door de klankschalen veroorzaakt zijn intens en voor een gezond mens geen enkel probleem. Metaal verwerkt in een pacemaker of ICD, kan gaan meetrillen en schade veroorzaken. Dit geldt ook voor metaal gebruikt voor herstel of versteviging van botbreuken.
Mocht je ondanks onze waarschuwingen toch aan een klankschaalsessie meedoen, is dit geheel op eigen risico.

Vragen? Of liever een ander moment inplannen? Stuur gerust een bericht via info@welkominhetverreoosten.nl of DM via insta @evelienbosch We faciliteren ook cacao & sound ceremonies, waarbij je een klankreis beleeft met een groep. Data en meer info is te vinden op onze website of hipsy pagina.


Evelien

P.S.
♡ Moet je annuleren? Wat ontzettend jammer, soms kan dat gebeuren. Bij annulering tot 1 week vantevoren krijg je een voucher voor 100% van het bedrag, deze mag je inzetten voor een volgende sessie. Daarna krijg je 50% van je ticket terug in de vorm van een voucher. Binnen 48 uur voorafgaand aan de sessie kan ik je helaas geen voucher meer geven bij annulering. Wel probeer ik altijd met je mee te denken, dus bel me even als je door omstandigheden niet mee kan doen. Dan zoeken we naar een passende oplossing.
♡ Als in verband met landelijke maatregelen, of wegens omstandigheden deze sessie niet door kan gaan - dan wordt deze verzet naar een andere datum. Je hebt dan de keuze of je je aanmelding laat staan, of dat je een refund wilt.

-----------------

Are you longing for better sleep? More energy? A strong immune system? Relaxation and comfort? Loving attention? Then you might want to give this a try...

♡ Sound Healing ♡
A Sound Healing is a relaxing journey – both physically and mentally, and its effects can vary from person to person. In general, vibration has a profound impact on the body's anatomy, promoting better energy circulation.

♡ Positive Effects ♡
Sound Healing enhances your vitality, health, and boosts the immune system through increased and improved lymphatic drainage. It stimulates lymph circulation in the connective tissues where harmful substances are expelled. It also stimulates the stomach, intestines, and liver, promoting digestion and detoxification while inducing deep relaxation. The soothing effect takes hold in just ten minutes, bringing energy pathways back into balance.

Do you desire:

Deep relaxation
Stress relief
Releasing physical pain and/or emotional fear
Restoration of inner balance and harmony
Improved mental clarity and focus
More positivity
Feeling energetic and vital
Access to deeper levels of inner wisdom
Igniting creativity
Then, you are more than welcome for a 1-on-1 Sound Healing session.

♡ Session Flow ♡
This form of massage is given over clothing. All you need to remove are your shoes and possibly a belt or jewelry that might resonate too much with the singing bowls. Comfortable clothing is recommended.

For a 90-minute session, we start with standing in a singing bowl and gong massage. During a gong massage, you sit in front of the large gong. I use a beautiful handmade Chinese Gong from Wuhan. The resonances will traverse your entire body from head to toe and can be experienced as intense. Afterward, you lie down and we commence with the singing bowl massage.

For a 60-minute session, you receive a singing bowl massage. The singing bowls are placed on or beside your body and gently struck with a mallet. You lie back with your eyes closed, feeling the vibration of the singing bowl throughout your entire body. All you need to do is relax and let the delightful sounds and vibrations work on you. A singing bowl massage is always tailored specifically to you. Every session is different. Evelien will play a combination of singing bowls, gong, vocal sounds, and handpan.

♡ Options ♡
You can choose from:
1 hour: intake (15 min) & singing bowl massage (45 min) €77,-
1.5 hours: intake (15 min), gong & singing bowl massage (75 min) €99,-

♡ Who (possibly) not recommended for? ♡
Although the use of singing bowls is generally not harmful, in some cases, it is not advisable to undergo a singing bowl session. This is the case with thrombosis, a pacemaker, epilepsy, psychoses, high blood pressure, varicose veins, and during pregnancy (no sound massage in the first 3 months of pregnancy). Vibrations caused by the singing bowls can be intense and pose no problem for a healthy person. However, metal in a pacemaker or ICD may vibrate and cause damage. This also applies to metal used for the recovery or reinforcement of bone fractures. If, despite our warnings, you still participate in a singing bowl session, it is entirely at your own risk.

Questions? Or prefer to schedule a different time? Feel free to send a message via info@welkominhetverreoosten.nl or DM via Instagram @evelienbosch. We also facilitate cacao & sound ceremonies, where you experience a sound journey with a group. Dates and more information can be found on our website or Hipsy page.


Evelien

P.S.
♡ With cancellation up to 1 week in advance, you will receive a voucher for 100% of the amount, which you can use for a future session. After that, you will receive 50% of your ticket back in the form of a voucher. Unfortunately, within 48 hours before the session, I can no longer provide a voucher in case of cancellation. However, I always try to find a solution, so give me a call if you can't participate due to circumstances. We'll work together to find a suitable solution.
♡ If, due to national measures or circumstances, this session cannot take place - it will be rescheduled to another date. You then have the choice to keep your registration or opt for a refund.

Thursday 14 December 2023 van 10:00 tot 12:00

Het Verre Oosten, Rijksstraatweg 2, 8131 PB Wijhe, Nederland

Over de organisatie

“Thuiskomen bij jezelf”

Vrijplaats voor connectie en creatie. Retreatcentrum met 23 bedden en mini camping midden in het groen in een dorp onder de rook van Zwolle.

In samenwerking met

Reviews

Stefan Harleman

Date Night - koppels 💛

Blij om deelgenomen te hebben, en ook blij dat het zo fijn georganiseerd was, warm en liefdevol gedragen

Lees meer

Margreet Niemeijer

Cacao & Soundjourney @ Het Verre Oosten

Alleen de locatie brengt je al tot rust! Mark en Evelyn geven samen deze cacao en sound beleving een heel ontspannen open en veilige sfeer. Het sound deel vond ik heerlijk om bij weg te dromen. Een aanrader voor een moment van liefde voor jezelf !

Lees meer

Vivian Carbaat

Cacao & Soundjourney @ Het Verre Oosten

Wat een bijzondere avond. Uniek, een warme setting en heel fijn begeleid door Evelien en Mark. Prachtig afgewisseld met diverse soorten klankschalen, instrumenten en zang. Voor mij een fijn moment om meer contact met mijn lijf en binnenwereld te maken.

Lees meer

Sound Healing ♡ 1 on 1 singing bowl massage

Meer evenementen van Het Verre Oosten

Friday, 06 Sep. om 10:00
Mannenkracht Festival 2024
Mannenkracht
Mannen Workshops Mannencirkels Festivals
Thursday, 12 Sep. om 19:30
Date Night - koppels 💛
Het Verre Oosten
Liefde Tantra Ritueel
Tuesday, 17 Sep. om 19:30
Light My Fire - Tantra vrouwencirkel (4 avonden)
Evelien Bosch
Tantra Vrouwencirkels Vrouwen workshops
Thursday, 19 Sep. om 09:30
Sound Healing ♡ 1 op 1 klankschaalmassage
Evelien Bosch
Klankschalen Klankbad Klankreis

Dit vind je misschien ook interessant

Monday, 05 Aug. om 14:00
ZOMERS SISTER RETRAITEWEEK 'ZELFLIEFDE'
Binkie
Vrouwen workshops Soundhealing Meerdaagse retraites
Saturday, 03 Aug. om 10:00
Soundhealing - Klankschakensessie Nieuwe maan
Elan d’Or
Soundhealing Meditatie Ontspanning
Tuesday, 06 Aug. om 19:45
Klankschaalsessie • Klankreis • Stilte in jezelf
Spirit Souls
Klankschalen Klankreis Soundhealing
Saturday, 03 Aug. om 20:00
RISHIRAJ KULKARNI in concert
Jetenzo
Klankbad Live muziek Handpan
Made with ♥ Copyright 2024 hipsy.nl